Skip to main content

Skabe

Odense

Skabene findes ved indgang A og F. Skabene må kun benyttes i perioden 1. September - 1. Juli.

Uden for denne periode vil evt. låse blive klippet op og skabene tømt for indhold. Indholdet fra skabene opbevares hos Teknisk Service, ResQ på Gydehutten ved U70 i max. 14 dage efter klipning af låse, hvorefter det indleveres til hittegodskontoret på Odense Politigård.

Skabene kan frit benyttes i ovenstående i ovenstående periode, fungerer efter "FØRST TIL MØLLE" princippet. Medbring selv hængelås. Al henvendelse vedrørende skabe bedes rettet til Serviceafdelingen.

Opbevaring i skabene er på eget ansvar.

Kolding

Mangler du et skab til opbevaring af personlige ejendele, er det muligt at få stillet et skab til rådighed et år ad gangen.
Du skal blot henvende dig i Informationen (lokale S.54) medbringende en hængelås.

Sidst opdateret: 12.07.2022