Skip to main content

Master i it

Velkommen til studiesiden for Master i it (MIT). På SDU udbydes lige nu fagpakker inden for to specialiseringer:

  • Organisation
  • Interaktionsdesign og  multimedier

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med it- vest, som udbyder fagpakker på andre vestdanske universiteter. Siden er din indgangsside til informationer, der vil være relevante for dig gennem studietiden på SDU. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt holder dig opdateret på disse sider. 

 

 

Masterprojekt

Generelt om masterprojekt

Med masterprojektet skal du vise, at du kan afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde. Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du får tilknyttet en vejleder fra det universitet, hvor du vælger at lave dit masterprojekt. Du kan med fordel overveje at arbejde sammen med 1-2 andre studerende om masterprojektet. I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen. Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Masterprojektet vil oftest være den sidste aktivitet, du gennemfører som masterstuderende, men dette kan efter aftale fraviges, så du gennemfører projektet parallelt med den sidste af dine tre fagpakker.

Fagbeskrivelse for Masterprojekt
Lov og bekendtgørelser