Skip to main content

Hvad er en orlov grundet barsel?

En barselsbegrundet orlov er for dig, der ikke ønsker at følge hverken undervisning eller gå til eksamen, og som har mulighed for anden form for understøttelse end SU, f.eks. dagpenge.

En barselsbegrundet orlov følger de almindelige regler for orlov. Det vil sige:

  • Du må ikke deltage i undervisningen i orlovsperioden.
  • Du må ikke gå til eksamener i orlovsperioden.
  • Du har ikke ret til SU i orlovsperioden. Kontakt SU-kontoret for mere information om dette.

De rettigheder en barselsbegrundet orlov giver er følgende:

  • Som fødende eller partner får du automatisk forlænget fristen for afslutningen af din uddannelse med 1 semester.
  • Dispensation for minimum 1 aktivitet om året i et semester
  • Udsættelse af førsteårsprøven.
  • Som studerende på det Humanistiske fakultet kan du få dispensation for automatisk tilmelding til speciale. Læs mere ved humanioras studievejledning. 

Sådan søger du en barselsbegrundet orlov

Du søger en barselsbegrundetorlov via spoc.sdu.dk. Læs mere om hvordan du  søger en barselsbegrundetorlov.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 12.01.2024