Skip to main content
Hjælp og vejledning

Dataansvar

Når du skal anvende personoplysningerne til dit projekt, er der to steder, du kan få data fra – fra deltagerne selv eller fra andre end deltageren selv. For at gøre det overskueligt for dig, deler vi de to situationer op, da de behandles forskelligt i forhold til såvel det praktiske som det juridiske.

A. Du har selv besluttet hvordan dit projekt skal udformes og hvilke personoplysninger du skal bruge til analyserne. Du står selv for at indsamle personoplysningerne direkte hos deltagerne. Det betyder, du selv står for at sikre at reglerne i GDPR overholdes og at der generelt er styr på data. SDU er ikke ansvarlig for denne type af opgaver, hvor formålet er defineret af dig selv. Det er stadig muligt at få hjælp og vejledning bl.a. fra IT omkring sikre programmer og opbevaringsløsninger. Det betyder også, dit speciale ikke skal anmeldes til SDU RIO. 

B. Hvis du derimod har fået et foruddefineret projekt af din vejleder eller tilknyttes et eksisterende forskningsprojekt, er det en anden sag. Dette er tilfældet hvis du ikke selv indsamler personoplysningerne, men skal have adgang til data, som allerede er indsamlet. Her skal din vejleder kontakte SDU RIO for at få hjælpe til at sikre, alle regler er overholdt så du kan få en lovlig adgang til data. 

Sidst opdateret: 04.06.2022