Skip to main content

Masterprojektet demonstrerer det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet.

Masterprojektet skal demonstrere en relevans for uddannelsens fagområder og –metoder og være koblet til uddannelsens indhold. Masterprojektet er en skriftlig aflevering med et mundtligt forsvar. 

 

Vejledning  

Du får tilsendt et link til en tilmeldingsblanket fra mastersekretariatet, hvor du angiver fag, tentativt emne og vejlederønske.  

Studieledelsen tildeler vejledere med udgangspunkt i emne og vejlederønske, men du er ikke garanteret den vejleder, du har ønsket. Du tager selv kontakt til vejleder og aftaler det konkrete forløb. Du kan forvente 10 timers vejledning (inkl. vejleders forberedelse), og vejleder er ikke forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven. Vejleder er eksaminator ved den mundtlige prøve.  

Du finder fagbeskrivelsen for masterprojektet, herunder også omfang, på uddannelsens hjemmeside under “Opbygning”. 

Sidst opdateret: 06.03.2024