Skip to main content

Kontakt

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen. 

Cicilia Kristine Ellegaard Lassen
Tlf.: 6550 1101
Mail: studieservice-ko-hum@sdu.dk
Studenterservice

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Lene Dreisig Sørensen
Tlf.: 6550 3948
Mail: sn-iks@sdu.dk
Studienævnet

Studieleder
Fagspecifik vejledning – fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Marianne Ankjær
Mail: marianne@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold.

Mail: vejlederSNIKS@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.: 6550 2040
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Studie- og tvivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 65502611
Mail: sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen


 

Sidst opdateret: 08.11.2021