Skip to main content

Storming

Den første begejstring er væk, og det er blevet hverdag igen i studiegruppen.

Storming-fasen er ikke let for nogen

Du troede, at gruppearbejdet ville køre på skinner, og I havde lavet en god aftale om, hvordan det hele skulle være. I var på bølgelængde, men nu viser I jeres ”sande” sider frem, og I skubber til de rammer og regler, I var blevet enige om i Forming-fasen.

De andre i din studiegruppe har måske den samme oplevelse som dig.

Der er stormvejr i luften
Der er frustrationer og uenigheder i jeres gruppe, som I ikke får talt sammen om. Situationen er anspændt, og der kan være en konflikt på vej. Derfor er der brug for, at I løbende får forventningsafstemt, og at I husker at evaluere jeres samarbejde. På den måde kan I være med til at sikre nogle bedre rammer i gruppen til at håndtere eventuelle uenigheder.

Når I begynder at vise tillid til hinandens kompetencer, og I kan håndtere nødvendige diskussioner, er I på vej over i Norming-fasen.

I kommer med hver jeres person, erfaringer og interesser ind på jeres nye fælles uddannelse, og det gør det svært at være enige i studiegruppen hele tiden.

Forskelligheder kan være frustrerende, men forskelligheder er også en gave til jeres studiegruppe. Det betyder, at I har styrker og svagheder inden for forskellige områder, så I kan hjælpe hinanden til at opnå viden og kompetencer i gruppen gennem hinandens personlige styrker og interesser.

Prøv Rolletyper eller Mine personlige styrker

Find jeres gruppeaftale frem og tal om, hvordan I kan få det bedste ud af jeres gruppemøder. Få talt om de aftaler I har om jeres strukturer og roller.

Hvordan er jeres feedbackkultur? Hvad kan I gøre bedre eller anderledes?

Find jeres hensigtserklæring frem, og prøv at evaluere jeres gruppesamarbejde ud fra De Fire Rum

De fleste af os søger enighed, når vi er sammen med andre i en ny gruppe, men det er også helt naturligt, at der vil opstå uenigheder, når I lærer hinanden bedre at kende og tør vise jeres faglighed og ambitioner.

Uenigheder kan skabe uro og forvirring i gruppesamarbejdet, men konflikter om og diskussioner af idéer, metoder og holdninger er sunde tegn på både faglighed og engagement. Og der er læringspotentiale i konflikter, hvis I lærer at håndtere dem konstruktivt og kommer godt igennem dem.

Hold det personlige plan udenfor.

Se 5 punkter til løsning af gruppekonflikter og Konstruktiv feedback

Materialet er udarbejdet af Studievejledningen på Humaniora med udgangspunkt i Bruce Tuckmans model ”Forming-Storming-Norming-Performing”.
Øvelserne i materialet er udarbejdet med inspiration fra bøgerne ”Studiegruppen” af Annelise Dahlbæk og ”Anerkendende procesøvelser” af Pia Halkier Bjerring & Annika Lindén.

Sidst opdateret: 01.08.2022