Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Eksamensplaner

Eksamensdatoer:

Eksamensplan ordinær

Eksamensplan re- og sygeeksamen

Sekretariatet for Medievidenskab forbeholder sig retten til at ændre i eksamensplanerne.

-----------------------------------------------------------------------------------

Skriftlige hjemmeopgaver, 3 dages opgaver, ugeopgaver samt kvittering for aflevering:

Fremover skal alle opgaver afleveres elektronisk på SDU's digitale platform.

Der vil blive lavet afleveringssteder under de respektive fag.

Kvittering for aflevering af opgaven får du på SDU's digitale platform ved at trykke på My grades/receipts.

 

Her kan du finde eksamensplan for ordinær eksamen og reeksamen for:

Vinter  Sommer
Karriereprofilfag:
Undervisning og praktik
 Undervisning og praktik
Faglig formidling
 
HRM i teori og praksis
 
Social og kulturel innovation
 
Digital humaniora
 
Kernefaglige tværfag:
 
Fremmedsprogstilegnelse  
Politiske ideologier
 
By og samfund i Antikken
 
Fortolkning i kontekst
 
 Øvrige fællesfag
 

Videnskabsteori, tværvidenskabelighed
og forskningsformidling
 

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

Sidst opdateret: 08.11.2023