Skip to main content

Databeskyttelse i opgaver

Her kan du finde mere information om, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du skriver opgaver, der indeholder personoplysninger, i forbindelse med dit studie. Overvejelser omkring beskyttelsen af data er centrale færdigheder at besidde – og ikke kun færdigheder som er nyttige under dit studie, men også når du kommer på arbejdsmarkedet. 

SDU har udarbejdet et beslutningstræ, som du skal bruge som en ’vejviser’ i den indledende fase af arbejdet med en konkret opgave. Du kan klikke dig gennem beslutningstræet herunder og se det samlede beslutningstræ her. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål undervejs, bedes du kontakte din underviser/vejleder. 

Vær opmærksom på eventuelle lokale retningslinjer du skal følge (f.eks. for studerende på Institut for Sundhedstjenesteforskning og Statens Institut for Folkesundhed). Gå i dialog med din vejleder herom. 

Selvstændige opgaver og samarbejde med eksterne

Her finder du definitionen af og eksempler på selvstændige opgaver, og hvad du skal overveje, når du samarbejder med eksterne

Se her

Hvad er personoplysninger?

Her kan du finde mere information om personoplysninger og eksempler herpå

Se her

Dataansvar

Læs mere om dataansvar, og hvilken betydning det har når du skal skrive opgaver

Se her

Sidst opdateret: 20.06.2023