Skip to main content

Studiestartsprøven

Studiestartsprøven

Formålet med studiestartsprøven er at dokumentere at du er startet på uddannelsen. Du bliver ikke testet på din faglige viden.

Studiestartsprøven består i fremmøde til den obligatoriske studiestartsintroduktion i starten af dit første semester på kandidatuddannelsen. Det præcise tidspunkt og lokale vil fremgå af dit skema i itslearning.

Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven. Hvis du ikke deltager i studiestartsintroduktionen, vil du have brugt dit første prøveforsøg. Du vil automatisk blive tilmeldt det andet prøveforsøg som foregår på samme måde senest en uge efter. Det præcise tidspunkt og lokale vil fremgå af dit skema i   itslearning.

Hvis du ikke består studiestartsprøven senest i andet forsøg, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

Sidst opdateret: 17.01.2024