Skip to main content

MitSDU

For studerende på Medicinalkemi (kandidat)

Kontaktinformation

Vejledning om dispensationer, merit, valg undervejs, individuelle studieforløb mv.

Læs mere om studievejlederne på Naturvidenskab


Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.

Læs om hvordan du sender ansøgninger til studienævnet

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Studienævnssekretær Thomas Kragebæk
E-mail: natstudienaevn@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studienævn for Farmaci

Studienævnssekretær Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studie- og trivselsvejledning, studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Gå til Studie- og trivselsvejledningens sider

Få karrierevejledning, kompetenceafklaring og hjælp til jobsøgning.

Læs mere om Karrierevejledningen

Særlig rådgivning og støtte til dig der har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse, en fysisk funktionsnedsættelse eller er ordblind/talblind.

Se SPS' side for kontaktoplysninger

Procesvejledning i forbindelse med litteratursøgning og opgaveskrivning.

Læs mere om bibliotekets tilbud og åbningstider

En selvstændig enhed uden for universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Se Studenterrådgivningens træffetid, adresse mv.

Studiesekretariat på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Inger Rose Hansen og Laura Ingeborg Davidsen – hvis det drejer sig om undervisning eller projekter

Tina H. Pedersen – hvis det drejer sig om eksamen eller DVIP/instruktorer

Fælles mailbox: fkf-studiesekretaer@sdu.dk

Sidst opdateret: 12.10.2023