Skip to main content

Hvis du er blevet syg, og sygdommen påvirker dine muligheder for at deltage i en eller flere prøver, har du en række muligheder.

Læs om SDU’s retningslinjer for sygdom og eksamen

Du kan komme ud for situationer som for en tid kan påvirke din mulighed for at være studieaktiv:

Arbejde anses ikke som et usædvanligt forhold og kan derfor ikke give dispensation. Hvis du ønsker at arbejde meget i en periode, skal du derfor være knivskarp på dine prioriteringer. Studievejlederne på Naturvidenskab kan hjælpe dig med at lave en god faglig prioritering.

Kærestesorger, problematiske familieforhold, økonomiske vanskeligheder, svær boligsituation og lignende er alle forhold som kan fylde meget og derfor påvirke din mulighed for at være studieaktiv. Samtidig er det forhold som ikke umiddelbart betragtes som usædvanlige forhold, og som derfor i udgangspunktet ikke er begrundelse nok til at du kan fritages fra studiereglerne. Hvis din læge vurderer, at forholdene påvirker dig så meget, at du er blevet syg, sidestilles det med sygdom. Det kræver at din læge dokumenterer i en lægeerklæring, hvordan forholdene påvirker dig.

Individuel studieplan

Hvis du bliver forsinket i din uddannelse på grund af usædvanlige forhold, er det en god idé at lave en individuel studieplan over hvordan du vil færdiggøre din uddannelse. Det kan studievejlederne på Naturvidenskab hjælpe dig med.

Du har i alt 3 prøveforsøg til at bestå hver eksamen. Hvis du ikke består den ordinære prøve, skal du selv tilmelde dig omprøven.

Læs om dine muligheder hvis du ikke består eksamen.

Hvis du har brug for at nedjustere din studieintensitet i en periode, kan du gøre det så længe du overholder tidsgrænsereglerne og studieaktivitetskravet. Du kan kun få dispensation fra disse krav i tilfælde af usædvanlige forhold.

Derudover kan du i særlige tilfælde få bevilget orlov fra studiet.

Tillykke med det!

Hvis du ønsker at tage barsel fra dit studie, kan du enten gøre brug af din ret til barselsdispensationer eller søge en barselsbegrundet orlov.

Læs om mulighederne for barsel.

Når du vender tilbage til studierne, kan det være en god idé at lave en individuel studieplan for hvordan du vil færdiggøre din uddannelse. Det kan studievejlederne på Naturvidenskab hjælpe dig med.

Er det den rigtige uddannelse du læser på? Er der en anden uddannelse der passer bedre i forhold dine faglige interesser?

Går du med de tanker, kan det være en god idé at snakke med nogen og finde ud af hvorfor du oplever tvivl.

Kontakt gerne Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for en snak om din studietvivl.

Trives du ikke på studiet? Så er det en god idé at få afklaret, hvorfor du ikke trives!

Det er en rigtig god idé at du snakker med nogen om dine udfordringer. Du er for eksempel velkommen til at tage fat i Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med at afklare hvorfor du ikke trives, og hvad du selv kan gøre for at ændre din situation.

Hvis du beslutter at du vil skifte uddannelse, vil du som udgangspunkt skulle søge om almindelig optagelse på den nye uddannelse og starte forfra, på lige fod med alle andre nye studerende.

Du kan i så fald vælge at fortsætte på din nuværende uddannelse indtil du ved, om du bliver optaget på den nye uddannelse. Dermed kan du fortsætte din nuværende uddannelse hvis du ikke bliver optaget på den nye uddannelse. Du skal være dog opmærksom på at du bruger SU-klip, hvis du fortsætter på din nuværende uddannelse, indtil du bliver optaget på en ny.

Hvis du bliver optaget på den nye uddannelse, skal du søge om startmerit. Du kan få merit hvis den nye uddannelse indeholder kurser, som svarer til kurser på din nuværende uddannelse.

Se reglerne for indskrivning og find blanketter


Hvis du afbryder dit studie, inden du bliver færdig, er der en række forhold du bør være opmærksom på.

Læs mere om studieophør.

Du kan ikke begynde forfra på din uddannelse – og du kan heller ikke begynde forfra på kurser du har bestået, for at få en bedre karakter.

Du kan begynde forfra på kurser du ikke har bestået i første prøveforsøg – det vil sige, du kan deltage i undervisningen igen næste gang kurset udbydes. De prøveforsøg du allerede har brugt, tæller dog stadig med i de 3 prøveforsøg, du har til hver eksamen.

Vær også opmærksom på tidsgrænsereglerne, studieaktivitetskravet og førsteårsprøven.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om tilladelse til at tage op til 30 ECTS kurser på en kandidatuddannelse på SDU selvom du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse.

Læs mere om tilmelding til kandidatkurser uden en afsluttet bachelor på sdu.dk.

Hvis du personligt har været udsat for krænkende adfærd og/eller diskrimination i forbindelse med dit studie, kan du fortælle SDU om din oplevelse. Herfra bliver den enkelte sag vurderet i forhold til hvad det videre forløb skal være.

Læs mere om hvad du kan gøre i tilfælde af krænkende adfærd eller diskrimination.


Har du brug for hjælp?

Du kan altid tage fat i studievejlederne på Naturvidenskab hvis du er i tvivl om, hvilke regler og rammer der gælder for dig og din uddannelse, eller hvis du blot ønsker hjælp til at skabe et overblik over dine muligheder som studerende.

Læs mere om studievejlederne på Naturvidenskab.


Sidst opdateret: 12.10.2023