Skip to main content

Evaluering af færdighedstræningen

Færdighedstræningen evalueres samlet med udsendelse af elektronisk evalueringskema til hver deltager.

Der udsendes skemaer umiddelbart efter Mellem OSCE eksamen, hvor FT 1 - 10 evalueres samlet. Ligeledes udsendes der skemaer umiddelbart efter K9 OSCE, hvor FT 11 - 14 evalueres samlet.

Delkursus 20 - 23 evalueres også samlet med udsendelse af evalueringsskema efter afslutning af kurserne.

Evaluering af de enkelte færdighedstræninger modtages gerne i LKF enten via mail eller ved personlig henvendels

Sidst opdateret: 19.07.2022