Skip to main content

Kompetenceprofil

Viden - kandidaten i medicin har:

 • Den nyeste viden inden for det lægevidenskabelige område, der er nødvendig for at kunne forebygge, diagnosticere og behandle almindeligt forekommende sygdomme og livstruende tilstande samt fremme sundhed.
 • Viden om hvilke forskningsmetoder og hvilken evidens, der er grundlaget for lægevidenskaben.
 •  Viden om og forståelse af vigtigheden af en kontinuerlig vedligeholdelse og videreudvikling af egen viden.
 • Viden om og forståelse af vigtigheden af at bidrage til en fortsat udvikling af den lægevidenskabelige og kliniske praksis i både lokalt og globalt perspektiv, og med fokus på patientperspektiver, innovation og evidensbaseret medicin.

Færdigheder - kandidaten i medicin kan:

 • Anvende og kombinere sin lægevidenskabelige viden med praktisk/tekniske og kommunikative færdigheder til at planlægge og foretage udredning og behandling af patienter.
 • Formidle og diskutere sin viden med såvel lægmand som sundhedsprofessionelle.
 • Anvende sin viden til at forebygge sygdom og fremme sundhed gennem samarbejde og dialog
  med patienten og undervisning.
 •  Anvende sin viden til at rehabilitere og støtte patienter under og efter sygdom.
 •  Analysere og kritisk forholde sig til egen og ny viden til brug i klinisk arbejde.
 • Anvende sin viden til at bidrage til udviklingen af den lægevidenskabelige og kliniske praksis med fokus på patientperspektiver, innovation ogevidensbaseret medicin.

Kompetencer - kandidaten i medicin er:

 •  I stand til at kombinere sin viden og sine færdigheder med viden om grundlæggende principper
  tilegnet på bacheloruddannelsen i medicin, til at opstille og prøve hypoteser i relation til sundhed og sygdom.
 • I stand til at kommunikere og fremme og støtte patienternes aktive rolle i diagnostik og behandling.
 • Bevidst om og kan udøve personligt ansvar, professionel holdning og adfærd i forhold til patienter, pårørende, kollegaer og samfund.
 • I stand til at bidrage til den fortsatte udvikling af lægevidenskaben og den kliniske praksis gennem forskning, undervisning og kvalitetssikring.

Studieordning 2022: Sammenhæng mellem uddannelsens kompetencemål og læringsmål for de enkelte fag.

Studieordning 2017: Sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og læringsmål for de enkelte fag

 

Sidst opdateret: 19.10.2023