Skip to main content

Eksamen

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen. I menuen til højre finder du vigtig information om eksamen.

Eksamensplaner:

 

Eksamensplan for ordinær eksamen, vinter 20-21

Planen er godkendt i Studienævnet .  Planen er med forbehold for ændringer.

Eksamensplan for omprøve februar 2021

Planen er godkendt i Studienævnet den. Planen er med forbehold for ændringer.

Listerne for eksamensrækkefølge og lokalefordeling bliver senest offentliggjort på "Digital eksamen" 3 dage før eksamen.

Fordelingslister i Digital Eksamen

Som følge af nye databeskyttelsesregler vil fordelingslister fremover blive offentliggjort i Digital Eksamen senest 3 hverdage før prøvestart. For bachelorprojekter og specialer gælder 7 dage. 
Bemærk, at fordelingslisterne offentliggøres under den konkrete eksamen – under Eksamensinformation.
Hvis ikke din eksamen fremgår i Digital Eksamen senest 3 (7 for bachelor- og specialeprojekter) hverdage før prøvestart, , bedes du derfor kontakte Studiekontakten på 6550 2290 eller studiekontakten@sam.sdu.dk for at få adgang til kurset i Blackboard.
 
Online eksamener på Samfundsvidenskab

Alle eksamener i maj og juni 2020 på SAMF bliver afholdt online.

Se mere

Nyt system på SDU: Digital Eksamen

Mød dit nye system, når du skal til digital eksamen og bliv klogere på, hvordan det fungerer.

Se mere

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis du oplever sammenfald i eksamensdatoer, skal du kontakte Studiekontakten (Studiekontakten@sam.sdu.dk) som vil forsøge at hjælpe med en løsning.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.