Skip to main content

Studieordninger

Forsinket på studiet:

Bliver man forsinket på uddannelsen, frivilligt eller ufrivilligt, kan det være nødvendigt at blive indskrevet på den nye studieordning (gældende pr. 1. september 2017) for at gøre uddannelsen færdig.

I opfordres derfor til ikke at planlægge at tage uddannelsen på mere end normeret tid.

Hvis du bliver forsinket, skal du være opmærksom på følgende:

  • Indskrivning på ny studieordning vil afhænge af, hvor langt du er på den eksisterende studieordning
  • Der er lavet en overgangsstudieordning, såfremt du mangler enkelte moduler på din uddannelse - den finder du her.

Studieordninger:

Bemærk at nedenstående to studieordninger i pdf ikke længere opdateres. Gældende og opdateret studieordning findes øverst på denne side.

Studieordning pr. 1. september 2017
Studieordning - 2017 (.pdf) gældende for studerende optaget pr. 1. september 2017 og frem

Studieordning - 2016 (.pdf) gældende for studerende optaget pr. 1. september 2016  eller tidligere.

Uaktuelle studieordninger: 

Studieordning - 2014 (.pdf) - Ændringer fremgår af rettelsesblad bagerst i studieordningen.

Sidst opdateret: 19.10.2023