Skip to main content

Studieordninger

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisning og prøveform på kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik pr. september 2019

 

Gamle studieordninger:

De generelle bestemmelser i §5, er fælles for alle uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Fra 1. september 2016 er de generelle bestemmelser i studieordningen pr. 1.09.2015 gældende for alle tidligere studieordninger.

Er du studerende optaget pr. 1. februar 2018 eller senere følger du denne studieordning: Kandidatstudieordning (pr. 1.2.18)
Er du studerende optaget pr. 1. februar 2016 til og pr. 1. september 2017 følger du denne studieordning: Kandidatstudieordning . Studieordningen er opdateret 07.07.2017 på grund af nyt klinisk år på K5-K8
Kandidatstudieordning (pr. 1.9.2015)
Er du studerende optaget før 1. september 2015 følger du denne studieordning: Kandidatuddannelsen - pr. 1.9.2009 (.pdf) Studieordningen er opdateret 16.08.2016 på grund af ændringer i Studiefremdriftsreformen.

Hvis du mangler fag på kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik kan du i denne oversigt se, hvis fagene er "flyttet" og hvortil på den NY KA-studieordning:
Overgangsordning Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik - (overgangsstudieordning for studerende optaget før 1.9.2015)

Ændringer:
Til studieordning af 1.9.2009 (.pdf)
Studieordningen er opdateret august 2014 på grund af krav i forbindelse med Studiefremdriftsreformen og Akkreditering af SDU.

Generel info:
I forbindelse med afvikling af fag på gamle/udfasende studieordninger, kan fagområdet selv fastlægge prøveformen.
Det betyder, at den studerende ikke kan forvente samme prøveform som den oprindeligt var fastsat i studieordningen i et givent fag.
Fagområdet sørger for i god tid at informere de studerende om den fastlagte prøveform.

 

Retningslinjer for ’god kiropraktisk uddannelse’

Uddannelsen følger retningslinjerne for ’god kiropraktisk uddannelse’ i Europa, som er beskrevet af ’The International Chiropractic Education Collaboration’ (ICEC).
Indholdet af retningslinjerne findes på ICEC’s hjemmeside.

Sidst opdateret: 22.04.2024