Skip to main content

Individuelle talentaktiviteter

På dit studie har du mulighed for at deltage i forskellige individuelle talentaktiviteter.

Aktiviteterne er ekstracurriculære, det vil sige at du ved at deltage i en eller flere aktiviteter udover dit almindelige studie, optjener ekstra ECTS-point.

  • De individuelle talentaktiviteter skal initieres af dig som studerende og/eller din vejleder.
  • De aktiviteter, du vælger at deltage i, skal have sammenhæng med din uddannelse, og du skal kunne dokumentere det faglige resultat. 
  • Du må som studerende ikke være forsinket i dit normerede studieforløb, hverken før, under eller efter aktiviteterne.
  • Aktiviteten som du ønsker at deltage i, skal godkendes i det relevante studienævn, dette skal din vejleder sørge for.

Her kan du se en liste over den type af aktiviteter, som dit studienævn har besluttet at anerkende som individuelle talentaktiviteter:

  • Publicering af artikler i niveau 1 og 2 tidsskrifter
  • Konferencedeltagelse/-publikationer
  • Deltagelse i fagrelevante konkurrencer • Deltagelse i fagrelevante aktiviteter, der ikke indgår i normeringen af uddannelsens ECTSpoint
  • Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • Udgravningsaktiviteter
For at få anerkendt en talentaktivitet på dit eksamensbevis, skal der være en vejleder eller anden fagperson tilknyttet aktiviteten. Det er denne vejleder (eller anden fagperson), som indstiller aktiviteten til godkendelse ved det relevante studienævn.

Bemærk at det dog er dig som studerende, der er ansvarlig for at indstillingen sker.

Sidst opdateret: 01.08.2022