Skip to main content

Individuel studieplan

Der er flere situationer, hvor det kan være relevant at tage kurserne i en anden rækkefølge end den der er planlagt i din forløbsmodel. Det kan fx være at du:

  • har fået merit for en del fag. Du får derfor semestre, hvor du har færre kurser end normalt og ønsker at bruge frirummet på at tage kurser, der er

    placeret senere i uddannelsen, så du kan forkorte uddannelsen tidsmæssigt.

  • er forsinket i din uddannelse. Det kan fx være du er dumpet flere eksamener eller har været syg i en længere periode.

  • har været på barsel.

  • vil flytte rundt på nogle kurser. Det kan fx være at du i et eller flere semestre vil tage flere kurser end forventet for til gengæld at skrue ned for studieintensiteten på et senere semester.

Lav en plan over hvilke kurser du vil tage hvornår

Hvis du ønsker at tage kurser i en anden rækkefølge end den, der er angivet i forløbsmodellen, er det en god idé at du laver en plan over, hvilke kurser du tager hvornår. I din forløbsmodel kan du få et samlet overblik over de kurser, du skal have på din uddannelse.

6 ting du skal være opmærksom på, hvis du følger en individuel studieplan

Uddannelserne bliver løbende justeret. Er du væk fra studierne, kan du risikere, at du ikke længere kan få undervisning i de kurser, du mangler, at kurset er blevet flyttet til et andet tidspunkt på året osv.

Kommer der ændringer til et kursus, fx eksamensbestemmelser og pensum, skal du følge den nyeste udgave af kurset. Hold dig opdateret i kursernes fagbeskrivelser.

Undersøg i din forløbsmodel om der er en faglig progression på din uddannelse, som du skal tage højde for. 

Se i oversigten over udbudte kurser om kurset kører i forårs- eller efterårssemesteret, og dermed hvornår du kan følge det.

Mangler du en eksamen fra et tidligere semester? Du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen igen eller kun gå til eksamen. Hvis du har dumpet en eksamen, kan det være en god idé at følge undervisningen igen. Se eksamensreglerne.

Følger du kurser på forskellige semestre kan der være undervisningsoverlap
Følger du kurser på forskellige semestre kan der være overlap mellem undervisningen. I en sådan situation skal du prioritere, hvilken undervisning der er vigtigst at følge.  

Når du følger en individuel studieplan skal du stadig sørge for at du lever op til studieaktivitetskravet og tidsgrænsen for at gennemføre uddannelsen. Hvis din plan ikke lever op til kravene, får du brug for en dispensation for at kunne gennemføre den. 

 

Sidst opdateret: 01.08.2022