Skip to main content

Studenterforeninger på SDU Odense

 

SDU fælles foreningsliv

Hvis du ønsker at oprette eller registrere en studenterforening ved SDU, kontakt studentorg@sdu.dk.
Dette gælder både fælles foreninger og fakultære foreninger.

Pga. travlhed i øjeblikket kan der desværre være en svartid på 2-3 uger på henvendelser via studentorg@sdu.dk.

RUST
RUST er de studerendes magasin, som har hovedsæde i Odense. Bladet sendes dog også ud til SDUs andre campusser. 

Klimahave SDU
Fællesskabet er for SDU’s studerende, ansatte og forskere, og haven kan hermed være et samlingspunkt, hvor folk på tværs af studier og uddannelser kan mødes og udveksle idéer og tanker vedrørende nedenstående emner.
Klimahavens formål er at udgøre rammerne for et fællesskab på SDU hvor klima, miljø, bæredygtighed og biodiversitet er det centrale fokus.
I klimahaven vil der være havearrangementer og workshops med verdensmålene i fokus. Medlemmer kan derudover for et lille beløb få deres egen palleramme hvor der kan gros diverse grøntsager og krydderurter på klimahavens areal. Derudover vil der også være mulighed for at lave tiltag som insekthoteller, bisteder og permakulturbede. 

https://www.facebook.com/klimahave.sdu

MIT Odense - Foreningen for Medicinsk Innovation og Teknologi
Målgruppe: Til studerende på SDU der søger at udvikle innovative, entreprenante, teknologiske og ledelsesorienterede kompetencer og arbejde tværfagligt om at løse samfunds- og sundhedsfaglige problemstillinger.

Formål: Foreningens formål er at etablere et netværk af studerende på tværs af fagligheder, der ønsker at dyrke og facilitere et bredt tværfagligt fællesskab med henblik på at løse større problemstillinger der rammer fremtidens samfund og sundhedsvæsen.

Vision: Sundhedsinnovation er en kompleks størrelse og kræver kompetencer fra flere fagligheder. Vores vision er at skabe en kultur der bygger på tværfaglighed og innovation og således sikre et rum, hvor man kan mødes på tværs af faggrupper og involverer sig i den teknologiske udvikling. På denne måde sikrer vi en behovsdrevet innovation, hvor behovet bygger på, hvordan vi kan gavne samfundet gennem udvikling, validering samt optimering af disse processer herunder gælder også infrastrukturelle/politiske ændringer der skaber bedre rammer for innovation og offentlig-privat- samarbejde. Forhåbentlig kan vi være med til at præge kvaliteten af forskning, øge de entreprenante egenskaber hos studerende samt bygge bro mellem akademi og industri.

Aktiviteter: Vi tilbyder foredrag, workshops og events i samarbejde med akademikere og industri, der berører innovation og tværfaglighed. Ligeledes faciliterer vi muligheder for tværfagligt samarbejde og forskning herunder muligheder for præ- og postgraduat projekter.

Hjemmeside: mit-forening.dk
Facebook: facebook.com/MITodenseSDU
LinkedIn: linkedin.com/company/mit-odense

Nedenunder - Fredagsbaren på Campusvej
Nedenunder er med sine over 800m2 sandsynligvis Danmarks største fredagsbaren og er placeret ved indgang C på Campusvej 55. Det er vigtigt for SDU, at de studerende har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af fakulteter, studier og årgange. Af denne årsag blev baren i 2012 bygget i en størrelse der kunne rumme alle fakulteter på Campusvej. Nedenunder blev dog hurtigt så populær at den allerede fik kapacitetsproblemer, da det Tekniske fakultet flyttede ud til Campusvej og lokalet er derfor blevet kraftigt udvidet i 2017, så der igen er plads til alle.

Nedenunder er i dag det sociale samlingssted, hvor man hver fredag kan møde sine medstuderende på kryds og tværs af universitetets mange fagområder og hvor der i løbet af ugens andre 6 dage ofte er andre former for studenterarrangementer som fx revy, standup, koncerter osv.

Find Nedenunder på Facebook eller tag et smut forbi med dine medstuderende, næste gang der er åbent.

SDU Gaming

SDU Gaming er en fælles social forening for samtlige universitetsuddannelser, hvor vi afholder spilrelaterede events og arrangementer. Derudover hjælper vi studerende med at finde medspillere for at styrke det sociale fællesskab på SDU gennem spil.

Find os på Facebook.

Somalisk StudenterOrganisation

Somalisk StudenterOrganisation (SSO) er en studenterforening, der værner om en sammenhængende studenter kultur blandt minoritetsetniske grupper i Odense. Vi bestræber os efter dette mål, ved at facilitere møder og danne netværk, der kan danne rammer for et godt studieliv, og sikre en god start på arbejdsmarkedet. SSO er målrettet minoritetsetniske studerende men har afsæt i det somaliske.

Find os på Facebook.

Syddanske Studerende

Syddanske Studerende er dit studenterråd på Syddansk Universitet. De kæmper dagligt for studerendes trivsel og for at skabe et trygt miljø, både socialt og fagligt. Igennem året laver de mange forskellige typer arrangementer for de studerende. Bl.a. Semesterstartsfesten der hver september er med til at skyde semestret ordentligt i gang. Studiestartsmessen, der viser studerende hvilke muligheder de har både på og uden for universitetet. Trivselsugen, der er en hel uge med fokus på trivsel, hvor der er fællesspisninger, foredrag, og hygge. I maj afholdes den årlige Institutdyst, hvor en dag er ryddet til dyste og sjov med dine medstuderende.

Læs mere på syddanskestuderende.dk og hold dig opdateret på deres facebookside.

Menapt Student Union 

Studenterforeningen for MENAPT-studerende på Syddansk Universitet er dedikeret til at skabe et inkluderende fællesskab for studerende fra etniske minoriteter med interesse i MENAPT-regionen. Vi arrangerer både faglige og sociale begivenheder, der udforsker kulturen, historien, politikken og samfundet i regionen. Vores mål er at skabe et inkluderende miljø, hvor studerende kan dyrke deres interesser og styrke deres akademiske og personlige udvikling gennem inspirerende foredrag, workshops, hyggelige fællesspisninger og kulturelle udvekslinger. Gennem vores initiativer ønsker vi også at fremme forståelsen for MENAPT-regionens vidensgenerering, folk og kulturer, som ofte er genstande for fordomme og underminering.

Læs mere på vores sociale medier Facebook, Instagram, X og LinkedIn.

Humanistisk StudenterKomité
I HuSK forsøger vi at skabe et fælles forum som er åbent for alle studieretninger på humaniora, for bedre at kunne styrke kommunikationen på tværs af studierne. Ligeledes arbejder vi også for, at kunne skabe et fælles forum på HUM, hvor det er muligt at samle hele humaniora, og stå sammen om at bevare den gode kvalitet på studierne.  Som udgangspunkt er medlemmer af HuSK studenterrepræsentanter i fagråd, studienævn eller andre studenterdrevne foreninger på de enkelte studier, men alle er velkomne.
Du kan skrive en mail til os på husk@org.sdu.dk for at høre om næste møde.

SDU Skiklub
Vi er en forening drevet af sneglade studerende. Vores hovedbeskæftigelse er at arrangere fælles skiture for SDU-studerende og deres venner, kærester og bekendte. Vores skiture har fokus på godt og alsidigt skiløb samt socialt samvær. Derfor bestemmer vi destination ud fra at der skal være noget til enhver smag. Om du er helt ny på ski, en ægte piste-racer, en crazy freestyler eller pro freerider, så skal du være velkommen! Idet vi tager afsted som SDU har vi en unik mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs af uddannelser. Vi lægger derfor stor vægt på at lave arrangementer på turene, der skaber sociale relationer mellem de rejsende. Det kan være alt fra pistevisning og adventurerace til pub-crawl og klub100.
www.facebook.com/sduskiklub

SDU Yogaklub
 Vi ønsker at skabe et yogafællesskab for studerende, ansatte og alumne ved SDU. Det vil vi, fordi det delvist er vigtigt for helbredet at tjekke ind med sind og krop. Derudover ikke mindst at kunne tjekke ind med sine medmennesker og omgivelser i en omfavnende og opmærksom atmosfære. Yoga er en enestående disciplin, som byder på grundlæggende livsværdier, reflekterende filosofi og fysisk praksis. Den viden, som vi har tilegnet os gennem vores studier, vil vi gerne dele med dig. Vi vil give dig mulighed for at integrere den i dit eget liv, i den grad, som du kan mærke, giver mening for dig og din livskvalitet. Namaste.
Læs mere på SDU Yogaklub

Syddansk Akademisk Jagtforening
Syddansk Akademisk Jagtforening er for studerende og ansatte ved SDU med interesse for jagt og friluftsliv. Vi ønsker at udbrede jagt blandt unge, blandt andet gennem vores jagttegnskursus og arrangementer. Vi har været med til at give over 500 jægere deres jagttegn. Hos SAJ er det social aspekt af jagten i fokus, og vi afholder årlige vildtspisninger, fisketure, arbejdsdage, konkurrencer og meget andet.
www.sdujagt.dk
Syddansk Akademisk Jagtforening på Facebook

 ESN Odense (Erasmus Student Network)

ESN works for the creation of a more mobile and flexible education environment by supporting and developing the student exchange from different levels and providing an intercultural experience also to those students who cannot access a period abroad ("internationalisation at home").
https://www.facebook.com/esn/

Frit Forum Odense
 Frit Forum er en politisk studenterorganisation med et klart socialdemokratisk værdigrundlag. Besøg foreningens hjemmeside :
https://www.fritforum.dk/

Konservative Studerende, Odense
Din borgerlige studenterpolitiske organisation på SDU. Vi kæmper for den frie forskning, samt for at SDU skal styres uden politiske verdensmål, identitetspolitik o.lign. Foreningen er for alle borgerlige studerende, og det er ikke et krav at være ungdomspolitisk aktiv udenfor universitetet. Så er du borgerlig, og vil du være med til at gør universitetet mere borgerligt, så meld dig ind i KS i dag.
https://www.facebook.com/KSOdense

Syddanske Studerende
Syddanske Studerende er dit studenterråd på Syddansk Universitet. De kæmper dagligt de studerendes sag for, at man på SDU har Danmarks bedste studiemiljø, ved at fremme samarbejde mellem diverse foreninger med deres foreningsnetværk, samt deres indvalgte i samtlige råd og nævn på SDU, som holder foreningen til ilden med de seneste nyheder og aktiviteter på alle universitetets niveauer.
Læs mere på syddanskestuderende.dk og hold dig opdateret på deres facebookside.

SUS
Studenterrådet på Syddansk Universitet er kernen af studenterlivet på Syddansk Universitet (SDU). Vi repræsenterer og tjener som stemme for alle de studerende på tværs af alle universitetets campusser. Med et engageret team af valgte repræsentanter arbejder vi for at forbedre studiemiljøet, fremme studenterinteresser og sikre en inkluderende og berigende oplevelse for alle studerende på SDU. Gennem arrangementer, rådgivning og dialog med universitetsledelsen spiller Studenterrådet en afgørende rolle i at forme det akademiske og sociale landskab på SDU.
Læs mere på vores facebookside.
 

 

Vejledning vedrørende bestilling af materialer

Som Studenterforening er der to muligheder:

1) Studenterforeninger kan bestille selv via Grafisk Center - her pålægges et faktureringsgebyr 125 kr. ex. moms
2) Studenterforeninger kan henvende sig til studentorg@sdu.dk og bestille intern via foreningskontakten - her er ikke noget gebyr.

For at bestille via studentorg@sdu.dk , skal du sende en mail indeholdende følgende:

 • Hvad materiale der skal bestilles (se webshop)
 • Specifikationer: mængde, størrelse og evt. billede fil
 • Ønsket afhentningsdato i Grafisk Center
 • Hvilket analysenummer der skal faktureres

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, skriv til studentorg@sdu.dk.

I forbindelse med studenterforeningernes planlægning og afvikling af socialfaglige aktiviteter er der forskellige enheder og personaler på SDU Odense, som kan være relevante at komme i kontakt med - se listen her.

 

Foreninger på Det Humanistiske Fakultet

DSAAS er en gruppe studerende fra Amerikanske Studier, der arrangerer fejringer og akademiske events, såsom American Studies Festival, Meet Your Professor-events, Election Events, en årlig Thanksgiving-fejring og meget mere.

Alle på Amerikanske Studier er automatisk medlemmer og er hjerteligt inviteret til alt hvad vi laver!

At deltage i et DSAAS-event giver dig mulighed for at udvide din akademiske horisont, samtidig med at du bliver meget bedre kendt med dine medstuderende fra alle årgange og snakker med dine undervisere på et hyggeligt og uformelt niveau. DSAAS-events ryster Amerikanske Studier sammen på kryds og tværs, skaber sammenhold og venskaber for livet.

Vi glæder os til at se dig til fremtidige events! Du skal være velkommen til at kontakte os på vores mail eller sociale medier hvis du har forslag, spørgsmål eller andet.

Se mere på Facebook.

Fagråd for Engelsk & Amerikanske Studier er en forening bestående af studerende fra de to studier, der giver de studerende en mulighed for at få deres stemme hørt. Med vores kontakter på tværs af fakultetet, gør vi det muligt altid at optimere de to studier, så alle trives bedst muligt under deres uddannelse.

Fagrådet støtter og promoverer derudover også studielivet og sociale arrangementer, og vi har derfor en bred vifte af klubber og events, som alle studerende på tværs af begge studier af deltage i. 

Har du lyst til at følge med i, hvad der rør sig i fagrådet, kan du med fordel følge os på Facebook og på Instagram under @engamfagraad.

Har du brug for at komme i kontakt med fagrådet, kan vi kontaktes på engamfagraad@sdu.dk.

 

Fagrådet for Oldtidskundskab er en studenterdrevet forening, der har til opgave at varetage studerendes interesser på og omkring studiet, og at styrke det sociale miljø og trivslen på studiet.

Der vil så vidt muligt blive afholdt møder én gang om måneden – eller efter behov. Disse møder omhandler blandt andet informationer fra studienævnet, der kommer begivenheder, planlægning af sociale -og faglige arrangementer, samt andet der ellers kunne have relevans for de studerende. Den enkelte studerende kan også tage kontakt til fagrådet via fagrådets mail, oldfagraad@sdu.dk, hvis man måtte ønske at tilføje et punkt på dagsordenen til et møde.

Fagrådets har en Facebookgruppe, Fagrådet for Klassiske Studier. Fagrådets mødedatoer, dagsordener og referater kan findes inde på denne gruppe.

Fagrådet for Litteraturvidenskab vigtigste funktion er at skabe forbindelser og relationer på tværs af årgangene, ligesom det står for studielivet og relevante sociale arrangementer.
Læs mere på vores Facebook-side

IVKomitéen er en studenterforening for alle IVK-studerende på SDU i Odense. 
IVKomitéens formål er at arrangere både faglige og sociale aktiviteter for de studerende på uddannelsen og fremme studielivet og sammenholdet på tværs af årgangene. 

Læs mere om foreningen på Facebooksiden: facebook.com/IvkomiteenSDU 
eller på hjemmesiden: ivkomiteen.dk

 

Moonshine er Engelsk og Amerikanske Studiers festudvalg der arrangerer sociale arrangementer på tværs af Engelsk og Amerikanske Studier. Moonshine hjælper således med at skabe god stemning samt bringer smil på læben for de studerende og skaber et netværk på tværs af studier og årgange.

Læs mere på foreningens Facebook.

HUMle er det brogede samlingspunkt for alle de skønne studier på SDU's Humaniora, hver med deres eget festudvalg. HUMle er stedet, hvor ideer bliver omsat til legendariske fester, og hvor sjov og studieliv går hånd i hånd som de bedste dansepartnere. HUMle arrangerer dog ikke kun fester, men alle former for arrangementer som de studerende synes kunne være fede at lave og selv har lyst til at deltage i. 
HUMle er derfor til for alle studerende på Humaniora som kunne tænke sig en hyggelig stund, og et godt fællesskab på tværs af studier. Uanset om man drikker eller ej, er en snurretop på dansegulvet eller hellere vil sidde og hyggesnakke i en blød sofa.
Find os på Facebook.

 

Foreninger på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Cellebiologisk Forening Odense – i daglig tale CFO – er studenterfagrådet for de uddannelser, der udbydes ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. I fagrådslokalet findes der brætspil, bordfodbold samt andre aktiviteter, du og dine medstuderende kan hygge jer med.

Samtidig bruges fagrådslokalet også til mere seriøse ærinder, for eksempel opgaveskrivning eller gruppearbejde. Du har også mulighed for at søge hjælp til afleveringer eller eksamensråd hos andre studerende.

Derudover har CFO et tilhørende tekøkken, som er udstyret med en kaffemaskine, hvor kaffen altid er gratis! Faglige og sociale arrangementer er en tradition i CFO. Typisk vil der hvert semester være et besøg hos en relevant virksomhed, hvilket giver dig mulighed for at opleve, hvad der venter længere ude i fremtiden.

Derudover afholder CFO både jule- og påskefrokoster og en hyttetur hvert studieår. Samt mindre og varierende sociale arrangementer både i og udenfor universitetet. Arrangementerne bliver slået op i fagrådets Facebook-gruppe, CFO - Social.

Festudvalget, Biologisk Institut sørger for vilde fester, hvor alle er velkommen! Vores mål er at skabe kontakt mellem biologer fra forskellige årgange, om det er med en bajer i hånden eller dybe samtaler omkring en skål chips, så skal vi nok sørge for det. Vi står også for flere turneringer med vilde præmier, dette kan være f.eks. Meyer turnering eller beer pong. Vi er dog nok mest kendt for vores julefrokost.

Find os på: 

Eller kontakt os på: dlf.sdu@gmail.com

IMADAs fagråd er en studenterforening for alle studerende på uddannelser med tilknytning til Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) på SDU. I øjeblikket omfatter det uddannelserne: Data science, Datalogi, Matematik, Anvendt matematik samt Matematik-økonomi.

Fagrådet består af en bestyrelse med det overordnede koordinerende og politiske ansvar samt en lang række af instituttets øvrige studerende, som hjælper til med planlægningen af fagrådets mange sociale arrangementer.

https://imadafagraad.dk
http://www.facebook.com/imadafagraad

Linnaeus er en biologisk forening for biologistuderende og biologi-interesserede.

Vi afholder sociale og hyggelige begivenheder, der ofte har en faglig vinkel, såsom quizzer, skrivecafé, pizzaforedrag og andre forskellige arrangementer i løbet af året. Desuden er der den årlige zoo-tur, hvor vi besøger en af de zoologiske haver i Danmark og måske får en rundvisning og hører oplæg. Langt de fleste af vores arrangementer er gratis for medlemmer, og ellers bliver de gjort så billige som muligt. Det koster 100 kr. at være medlem i et helt år. Som udgangspunkt er der ikke alkohol involveret i vores arrangementer.

https://www.facebook.com/linnaeusSDU/

NAT REVYEN skaber en årlig revy på SDU. 
Det er en studenterforening med grinet i fokus og rig mulighed for udfoldelse af sine kreative sider. 
Desuden er det en oplagt mulighed for at få skabt et stærkt sammenhold på tværs af studier og overgange. Revyen er for alle, og der findes mange forskellige roller, både på scenen og bag kulisserne. Det er et sted, hvor humør og arbejde bliver blandet sammen for at skabe det helt rigtige produkt. 

Ønsker du at være med til at skabe en vidunderlig revy, så kan du gå ind på vores facebookside eller skrive til vores mail: 
Facebook side:  https://www.facebook.com/profile.php?id=61552933400622 
Mail: natrevy@org.sdu.dk

 

Foreningens formål er at skabe et socialt sammenhold samt et imødekommende og inkluderende studiemiljø for alle nye studerende på stamhold, uddannelsesniveau og på tværs af studieretninger på NAT. Dette gøres bl.a. gennem arrangementer for de nye studerende primært i efterårssemesteret.

Foreningens arbejde baserer sig på delpolitik for studiestart, principper for studiestart, og kodeks for alkohol og rusmidler: kvalitetspolitik & kodeks for alkohol og rusmidler. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for at alle medlemmer og tiltag for nye studerende lever op til disse.

Elsker du naturvidenskab? - og kunne du tænke dig at være en del af et større fællesskab, der samler alle de grene af naturvidenskab, som du kunne forestille dig?
Kom og bliv en del af et fællesskab, der sætter videnskab i fokus men ikke går på kompromis med sammenholdet. Hos UNF Odense har du mulighed for at møde andre naturvidenskabeligt interesseret, både på tværs af årgange og institutter. I UNF Odense samler vi os hver torsdag kl. 19 og holder fede foredrag om emner, som du ikke engang vidste at du interesserer dig for. Lyder det som noget for dig, så kom og mød os på Gydehutten, vi plejer at være ved U45.

UNF Odense er en del af den større organisation UNF. Vi findes i hele Danmark, så der er masser af mulighed for at lære folk fra hele landet at kende.

Hjemmeside: unf.dk/odense/
Facebook

ÆTER er Studenterfagråd for FKF. Studenterfagrådet er et hyggeligt lokale, hvor alle FKF-studerende frit kan komme og slappe af i de bløde sofaer mellem timerne og i mellemtimerne, tage et spil gratis bordfodbold eller en gratis kop kaffe, eller slukke tørsten med en kold cola for en femmer. Man kan også bruge lokalet til gruppearbejde, men i ÆTER kommer hyggen i første række, og den gode stemning... kan ofte høres når rivalerne mødes om bordfodboldbordet.
https://www.facebook.com/aeter.sdu/

 

Foreninger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

AcadeMMA is a student organization for the study of Market & Management Anthropology (MMA).

The main purpose of AcadeMMA is to create networks between the MMA students and the corporate and academic sector. Furthermore, create awareness within these sectors of the potential of the study, and advances of the MMA program. Our vision is to be the academic spokesmen of MMA and to be the mediator for the MMA students between the study board, the corporate sector and professors.

 

Find us on Facebook: www.facebook.com/sduacademma/

AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership potential. We are a non-political, independent, not-for-profit organization run by students and recent graduates of institutions of higher education. Its members are interested in world issues, leadership, and management.

https://www.aiesec.dk

Business Economic Association - BEA er fagrådet for Erhvervsøkonomi og arbejder for at sikre et godt socialt og fagligt miljø på studiet

Du kan læse mere om foreningen på: bea.sdu.dk/ eller https://www.facebook.com/Erhvervsoekonomiskforening

European Law Students' Association (ELSA) er verdens største selvstændige studenterorganisation for jurastuderende, fordelt over 43 nationer, på 250 fakulteter og med mere end 60.000 medlemmer.

I Danmark er ELSA repræsenteret i alle universitetsbyerne, hvor foreningen har til formål at tilføje et internationalt aspekt til de danske jurastuderende - med særligt fokus på menneskerettigheder. ELSA Odense søger som forening på SDU at promovere viden og forståelse for danske og udenlandske juridiske systemer gennem lokale, nationale og internationale aktiviteter. Lokalt afholder ELSA Odense faglige arrangementer, ligesom vi tilbyder praktikophold og sommerskole til vores medlemmer rundt om i verden.

Læs mere om ELSA Odense og meld dig ind på www.elsa.dk/odense.

FUS Odense er festudvalget for statskundskab og samfundsfag på Syddansk Universitet.

Læs mere på Facebook.

IntRpol er en non-profit forening for studerende på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Vi interesserer os for International Politik, og afholder forskellige arrangementer som belyser varierende aktuelle problemstillinger og emner rundt omkring i verden.
www.intrpol.dk

Jurafabrikken er et landsdækkende, fagligt og socialt netværk blandt jura- og erhvervsjurastuderende, hvis formål er at bygge bro mellem studiet og advokatbranchen.

Vores primære opgave er at give jura- og erhvervsjurastuderende et større indblik i advokatbranchens mangfoldighed og de karrieremuligheder, den indeholder. Dette gør vi ved at arrangere faglige arrangementer i form af foredrag, oplæg og workshops, hvor studerende og advokater, der repræsenterer forskellige advokatvirksomheder, mødes.

Fokus er på det man ikke nødvendigvis lærer på studiet, men det som branchen og det at være advokat også er.

Jurafabrikken Odense er en af fire bestyrelser i Danmark, og er en studenterorganisation faciliteret under brancheorganisationen Danske Advokater. Jurafabrikken er ikke tilknyttet nogen politisk overbevisning, og foreningen fungerer som non-profit. Jurafabrikkens arrangementer er gratis, og kræver ikke medlemskab af nogen art.

Link: facebook.com/Jurafabrikken

Juridisk Forening SDU (JFSDU) er en selvstændig studenterorganisation som har til formål at forbedre medlemmernes kompetence gennem en bred vifte af faglige og sociale aktiviteter. Som medlem optages enhver, der læser ba.jur., HA(jur.), cand.jur. eller cand.merc.jur., samt dimittender fra disse uddannelser.

Du kan læse mere om foreningen og dens aktiviteter, samt melde dig ind på https://www.jfsdu.dk/

KOMA is the event committee of Market- and Management Anthropology. We organize parties and other social events to bring our students together so that we can make the most out of the years we spend together! Creating memories and miracles, one event at a time! 

Find us on Facebook.

En gruppe for matematik-økonomi studerende på SDU i Odense.
www.facebook.com/groups/165503460131883/

Oecon I Odense afholder faglige og sociale arrangementer for de økonomistuderende i Odense.

Foreningen arbejder for at højne den faglige profil på økonomistudiet i Odense vha. faglige arrangementer og kurser, samt at forberede de studerende på de arbejdsopgaver de vil blive stillet over for når de træder ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om foreningen og dens aktiviteter på www.facebook.com/OeconIOdense eller på http://oeconiodense.dk/

SiO er den overordnede paraply forening på statskundskab og samfundsfag, som er med til at facilitere og forvalte de andre foreninger på uddannelserne. Som medlem betaler man et engangsbeløb på 200 kr., som er med til at finansiere de arrangementer, der bliver holdt af de forskellige foreninger. Dertil finansieres foreningen også af instituttet, Djøf og Tinderbox, da foreningen plejer at lave en bar på Tinderbox for de studerende.

Se mere på foreningens Facebook.

Vandkøleren er en studenterorganisation, der arbejder for at fremme den sociale og faglige trivsel for studerende på statskundskab og samfundsfag, samt øge kontakten mellem studerende og undervisere gennem sociale, uformelle arrangementer.

Læs mere på Facebook.

 

Foreninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Målgruppe
Studerende, foreninger og andre tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU

Baren
Epstein Bar er fredagsbar og kaffebar for alle tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vi har til formål at skabe et socialt samlingssted for fakultetet og på den måde bidrage til det sociale fællesskab og studiemiljøet. 

Vi har hjemme i kælderen i WP19 og har følgende åbningstider: 
Onsdag kl 14.30-17 
Torsdag kl. 14:30-17
Fredag kl. 14-18
Første fredag i måneden kl. 14-02 
Vi stiller os gerne til rådighed for arrangementer og foreninger tilknyttet fakultetet. Kontakt os for nærmere information og aftale.

Foreningen
Baren drives af en forening bestående af studerende fra fakultetets uddannelser. Foreningen er organiseret i en bestyrelse og en række udvalg med forskellige ansvarsområder. 
Vi søger som regel nye medlemmer én gang hvert semester. Ansøgningsrunder annonceres på vores Facebook-side. 
I begyndelsen af hvert semester afholdes generalforsamling, og derudover afholdes der hver måned månedsmøde samt bestyrelsesmøde.

Kontaktoplysninger
Adresse: J. B. Winsløws Vej 19, kælderen.
E-mail: epsteinbaren@hotmail.com
Facebookgruppe: https://www.facebook.com/EpsteinBarSDU

FNKS er Forening for Nordiske Kiropraktorstuderende. Vi er studenterforeningen for alle kiropraktorstuderende og står for en lang række af faglige og sociale arrangementer for vores medlemmer. Du kan kontakte os på mail Formandfnks@gmail.com.

Se mere på Facebook.

GO Odense er en forening for medicinstuderende med interesse for gynækologi og obstetrik.

https://www.facebook.com/gyn.obs.odense/
Hygia er et socialfagligt råd på folkesundhedsvidenskab. Udvalgte arrangementer er åbne for resten af universitet.

https://www.facebook.com/FSVhygia/

SIMO er en forening for sportsinteresserede studerende. Vi ønsker et øget fokus på idrætsmedicinen og dens mange aspekter, samtidig med at vi øger det tværfaglige samarbejde. Det gør vi gennem faglige oplæg, sociale arrangementer og fælles sportsarrangementer.

Link til foreningens Facebook.

IMCC er en sundhedsfremmende forening i DK og udlandet. I lokalbestyrelsen står vi for den daglige drift af lokalafdelingen i Odense. Vi arrangerer Sundhedsmekka en gang i semestret, står for fællesmøder og månedsmøder, foruden vores vigtigste opgave: at sørge for, at vi altid har en velfungerende lokalafdeling med tilfredse aktivitetsgrupper og medlemmer.

Læs mere på vores hjemmeside http://imcc.dk/hvad-gor-vi/lokalafdelinger-2/odense-lokalbestyrelse/ og Facebook.

 

Medicin og Biomek revyen er den største revy der afholdes på SDU.

Revyen skabes af op mod 60 studerende og er en årlig tilbagevendende begivenhed, der typisk vises i starten af forårssemesteret.

Så hvis du selv vil deltage i eller se revyen, så følg med på deres hjemmeside: http://mbrevyen.dk/

Medicinerrådet er fagrådet på medicinstudiet.

Det har til formål at varetage de medicinstuderendes interesser i studenterpolitiske anliggender.
Foreningens sigte er at skabe et åbent studenterpolitisk forum blandt de studerende og facilitere gensidig informations­ og holdningsudveksling mellem de medicinstuderende. Medicinerrådet fungerer altså som bindeled mellem de studerende, fakultetet og diverse råd og nævn på studiet.

Du kan følge med i fagrådets aktiviteter på https://www.facebook.com/MROdense/

Foreningen er et fagligt og socialt fællesskab med det formål at udbrede viden og interesse for psykiatri. 
Link til Facebook  

Hovedformålet med foreningen er at producere en revy, men derudover er målet med revyen også at skabe en mulighed for sammenhold for revyinteresserede psykologistuderende på tværs af de forskellige årgange, hvor der er rum til kreativ udfoldelse, idéudvikling og samarbejde.

Web: https://www.facebook.com/psykologirevysdu/

 

SAMS Odenses primære mål er at styrke kendskabet til almen medicin blandt medicinstuderende på Syddansk Universitet. 
Derudover er vi:

 • et samlingspunkt for studerende med interesse indenfor det almenmedicinske speciale
 • et bindeled mellem medicinstuderende og praktiserende læger
 • en forening der afholder arrangementer og aktiviteter der er informative og sociale.

Link: SAMS Odense - Studerendes Almen Medicinske Selskab i Odense på Facebook

SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) Odense er en studenterorganisation for medicinstuderende ved Syddansk Universitet hvis formål er at fremme interessen for anæstesien, akutmedicinen, det præhospitale og traumatologien.

Hos Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) Odense tilbyder vi et socialt og fagligt samlingspunkt, hvor vi afholder foredrag, workshops, samt interne og åbne kurser, samt samarbejder med andre foreninger ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, for at fremme interessen for de kirurgiske specialer. Vi mener at kirurgien ikke fylder nok på SDUs lægeuddannelse, hvorfor vi, som frivillig forening ønsker at bringe mere kirurgi ind i hverdagen for de studerende. Dette gør vi bl.a. gennem kurser i Basal og Avanceret Sutur, interne kurser på kadavere, samt foredrag med en kirurgisk vinkel og tæt kontakt med de kirurgiske afdelinger og interesseorganisationer for læger i hele landet.
Link til vores Facebook:
https://www.facebook.com/SAKSOdenseSDU

SSF (Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere) er en studenterorganisation for studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet.

Den har til formål, at være et samlingspunkt for forskningsinteresserede studerende bl.a. i form af månedsmøder og arrangementer, samt at rådgive studerende inden for forskning på studiet.

Se mere på foreningens hjemmeside.

Har du lyst til at undervise? Og give ungdommen et sundt forhold til deres egen krop og seksualitet? Så skal du blive frivillig hos os! Hos Sexekspressen tager vi ud til folkeskoler fra 7.-10. klasse og giver dem den fedeste dag, hvor sex, følelser, anatomi og alt hvad der hører herunder, er i hovedsædet.

Er du ikke blevet overtalt endnu?
Så læs bare videre, vi elsker at være sociale, udover vores månedsmøder, holder vi mange forskellige arrangementer, se mere i vores Facebook-gruppe. Så mangler du et fællesskab, brænder du for unges seksuelle sundhed eller skal du prøve kræfter med noget nyt? Så led ikke længere, kom og vær med, du finder ikke en bedre frivillig aktivitet end os!

Find os på vores hjemmeside https://sexekspressen.dk og Facebook

Hvem er vi?
Synapse - Life Science Connect er en studenterdrevet, non-profit organisation i Odense og omegn.

Hvad er formålet med Synapse Odense?
Vi ønsker at bygge bro mellem den akademiske verden og life science-industrien for en mere flydende overgang fra studerende til professionel.

Hvordan prøver vi at opnå dette mål?
Vi skaber arrangementer, workshops og netværksmuligheder for studerende og unge fagfolk med interesse i at forfølge karrierer i life science-miljøet.

Klik her for mere information om Synapse generelt eller klik her for mere information om Synapse Odense.

Du kan kontakte os på:
contactodense@synapse-connect.org

Terapi er et fællesrum for psykologistuderende. Rummet vil altid stå åbent, og vil fungere som et sted hvor man kan drikke en kop kaffe, spille et spil, læse sammen eller bare hænge ud.

Se mere på Facebook.

 

Foreninger på Det Tekniske Fakultet

DevLab giver medlemmerne mulighed for på egen hånd og i eget tempo at udforske de mange muligheder for rapid prototyping. Derudover giver vores lokaler også mulighed for et større fællesskab blandt medlemmerne. Vi har lokaler til 3d print i eksotiske plastmaterialer, laserskæring i forskellige slags materialer og lokaler til udforskning af virtual reality ved 2 stationer samt virtualiser.

https://devlab.sdu.dk/

Enigma er en fagråd for Syddanske Softwarestuderende i Odense.

Fagrådets formål er at skabe et socialt sammenhold og mulighed for networking på tværs af semestre og årgange for studerende indskrevet på civilingeniøruddannelsen i Software Engineering samt diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi på SDU’s Tekniske Fakultet. Derudover er det fagrådets opgave at formidle oplysninger om mulige karriereveje for studerende på uddannelserne og endvidere skabe et fagligt forum igennem diverse aktiviteter.

www.facebook.com/EnigmaSSF

Welcome to PDI-F: Where Innovation Meets Collaboration across all years! 🎉 At PDI-F, we're not just an association; we're the ultimate blend of brains, academic banter, and boundless creativity! Picture a place where Product Development and Innovation students at SDU unite under a common banner of brilliance and fun – that's us! The purpose of the PDI Student Society is to host events, and to represent those enrolled in the Product Development and Innovation course at SDU.

Further purposes include:

 1. Representation of the course in political affairs
 2. Improving the study environment and general facilities utilized by the PDI students.
 3. Strengthening the cohesion between students enrolled at PDI across years.
 4. Being a connection between the students at PDI and relevant businesses, councils and SDU committees Join us in evolving the study space, and form bonds with other PDI student!

Read more on our Facebook

SIF er et samlende fagråd på fakultetsniveau, hvis målgruppe er alle studerende på det tekniske fakultet.

SIF er en frivillig organisation, der arbejder uafhængig af partipolitik for at forbedre både dine og dine medstuderendes forhold – fagligt som socialt. Hvad betyder det? Det betyder, at vi altid har din ryg, vi kæmper for uddannelseskvaliteten og holder både hyggelige og vilde sociale arrangementer.

Vil du høre mere om SIF og deres aktiviteter, så følg med på deres hjemmeside og facebookside:

http://sif.sdu.dk/

https://www.facebook.com/sifsdu/

 

Sidst opdateret: 05.09.2023