Skip to main content

Projektorienteret forløb

Hvis du ønsker at lade et projektorienteret forløb indgå i den uddannelse, er første skridt at kontakte et muligt praktiksted med henblik på at indgå aftale. Kontaktpersonen på Juridisk Institut kan i nogle tilfælde være behjælpelig med kontakten til mulige projektsteder.

Du kan også søge efter projektsteder via SDU's Jobbank, hvor de fleste pladser er slået op.

 

 


Når du har truffet aftale med et projektsted, skal du udfylde blanketten for det projektorienteret forløb. Dette er et krav for, at forløbet kan indgå i din uddannelse.

Find blanketten ude til højre på siden

Du skal i blanketten angive, om der søges om 10 eller 20 ECTS point. Du skal samtidig uploade en skriftlig bekræftelse fra projektstedet, der som minimum skal indeholde:

  • Kortfattet beskrivelse af arbejdets art
  • Angivelse af praktikperiode, start og slutdato
  • Angive en kontaktperson

Hvis blanketten godkendes, vil din eksamenstilmelding til det projektorienterede forløb godkendes af Uddannelsesjura & 

Der kan som hovedregel ikke godkendes ophold, som allerede er påbegyndt eller gennemført. 

Efter opholdet afslutning, skal der afleveres en skriftlig, seminarlignende rapport med et fagligt indhold. Rapporten skal indeholde to dele:

  • En afrapportering vedrørende projektstedet, med en beskrivelse af væsentlige arbejdsopgaver, projekter og lign. som den studerende har deltaget i under ophold, samt en generel beskrivelse af opholdet forløb i øvrigt.
  • En faglig del, der omhandler en eller flere juridiske (eller erhvervsøkonomiske for cand.merc.(jur.) ) problemstillinger,som udspringer af de arbejdsopgaver og problemer, som den studerende har været konfronteret med, eller som har tilknytning til den studerendes arbejdsopgaver i forbindelse med forløbet.

Rapporten skal være henholdsvis 10 sider for 10 ECTS og 20 sider for 20 ECTS.  Den teoretiske del skal fylde ca. halvdelen. Se i øvrigt de generelle regler for skriftlige eksamener.

Rapporten skal afleveres senest d. 1. hverdag i marts (for studerende der er tilmeldt projektorienteret forløb i efteråret) og 1. hverdag i oktober (studerende der er tilmeldt projektorienteret forløb i foråret).

Rapporten skal afleveres via Digital Eksamen. Rapporten bedømmes bestået/ikke-bestået. Såfremt rapporten ikke kan godkendes, aftales der et nyt afleveringstidspunkt med den fagansvarlige for det projektorienterede forløb på Juridisk Institut. Denne frist kan ikke overstige to måneder fra henholdsvis første hverdag i marts eller oktober. Det samme gælder for et 3. forsøg, såfremt rapporten ikke afleveres eller bestås. 

Såfremt der et spørgsmål til aflevering af rapporten, bedes du kontakte Studieadministrationen på 65 50 22 90 eller via SPOC

 

 


 

 

Vejledning til projektorienteret forløb

Læs mere her

Blanket for projektorienteret forløb – Jura

Klik Her

Studiekontakten for Samfundsvidenskab i Odense Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 65502290

Sidst opdateret: 21.09.2023