Skip to main content

Gode råd til problemformuleringen og planen for vejledning

Den foreløbige problemformulering bør indeholde

• 1-2 siders tekst plus
• ca. 1 side med referencer til akademisk litteratur, der er udgivet i 'gode' journaler om teori og metoder, der benyttes indenfor emnet plus
• 1 side, der viser den forventede struktur af specialet med et foreløbigt antal af sider der fordeles til kapitler og sektioner.

Teksten skal beskrive:
• Problemet, du skal arbejde med, og dets relevans
◦ Hvorfor er dette interessant/vigtigt for det videnskabelige samfund/en virksomhed/…
• Overordnede indledende undersøgelses spørgsmål tilknyttet en liste med specifikke undersøgelses spørgsmål, der skal besvares i specialet.
◦ Formuler de spørgsmål, du skal besvare for at kunne 'løse' problemet.
◦ Hvilke problemstillinger skal du kigge på for at svare undersøgelses spørgsmålene – overvej sekvenser i dit arbejde
• En redegørelse for teorier/teoretikere, der vil være vigtige som teoretisk baggrund for specialet.
• En foreløbig afgrænsning
◦ Relevante problemstillinger for specialets hovedemne, som den studerende har intention om IKKE at inkludere i specialet.
• En kort beskrivelse af metodelære og metoder, der skal bruges
◦ Hvordan vil du generelt arbejde med problemet
◦ Hvilken metodetilgang vil blive benyttet til at analysere data
◦ Hvis dataindsamlingen er en del af specialet, hvad vil være metoden hertil?

Reference listen skal indeholde
• Litteraturreferencer, du vil bruge som udgangspunkt for vurdering af litteratur.
• Referencer til litteratur om metodelære og metoder, du vil bruge til at planlægge din dataindsamling af empirisk materiale/litteratur

Vejledningsplanen skal indeholde en plan for dit kandidatspeciale. Dette inkluderer milepæle for dit eget arbejde samt datoer for vejledning og mål til hvert møde. Husk på, der er et begrænset antal timer afsat til vejledning, hvor forberedelse, i form af at studere dit materiale med forslag til dataindsamling og læsning m.m., er inkluderet.

Sidst opdateret: 06.03.2023