Skip to main content

Manglende aflevering eller består ikke

Hvis du ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, eller hvis du ikke består efter forsvaret, bruger du et eksamensforsøg. Du får en afleveringsdato for det næste forsøg. I forbindelse med næste forsøg skal du have godkendt en revideret vejlederaftale.

Hvis du ikke afleverer skal du hurtigst muligt efter deadline for indlevering og inden afleveringsfristen for næste forsøg få godkendt en ændret  vejlederaftale.

Hvis du ikke består specialet, skal du hurtigst muligt efter forsvaret og inden afleveringsfristen for næste forsøg få godkendt en ændret vejlederaftale.

Deadline for indlevering af specialerapporten er 3 måneder efter afleveringsfristen hvis du ikke har afleveret og 3 måneder efter forsvaret af specialet, hvis du ikke er bestået efter et gennemført forsvar.

Denne deadline er gældende uanset om du får godkendt en vejlederaftale, men du kan kun aflevere specialet, hvis din vejlederaftale er godkendt.

Bemærk, at aftalen kan blive afvist, hvis din vejleder ikke mener, at det er muligt at gennemføre det planlagte arbejde indenfor den afsatte tid. 

Du skal indlevere din ændrede problemformulering og projektplan på den vejlederaftale, som du fik godkendt til første (andet) forsøg. Der er mulighed for at tilføje de næste forsøg i bunden af aftalen.

Aftalen skal godkendes af din vejleder og den profilansvarlige.

For at vejlederaftalen kan godkendes, skal den indeholde en ændret problemformulering og en projektplan for den nye periode.

Du skal ikke starte forfra på dit speciale. Du skal dog ændre problemformuleringen så meget, at dette indebærer 3 måneders ekstra fuldtidsarbejde. Det ekstra arbejde kan bestå i yderligere dataindsamling, anvendelse af yderligere teori eller metode, gennemførelse af flere analyser osv.

 Krav, der skal opfyldes for, at aftalen kan godkendes.

De 3 måneders ekstra arbejde skal være oveni det oprindelige projekt. Det arbejde, som du skulle gennemføre i den oprindelige periode, og som du måske ikke har kunnet gennemføre, kan ikke tælle med i de tre måneders arbejde.

Er det ikke tydeligt, hvilke 3 måneders ekstra arbejde, der er tilføjet, vil specialekontrakten og projektbeskrivelsen ikke blive godkendt.

Bemærk at dette krav bevirker, at du ved anvendelse af 2. og 3. prøveforsøg vil opleve en betydeligt forøget arbejdsbyrde.

Ved et nyt forsøg har du ret til ét vejledningsmøde med din vejleder, hvor I kan drøfte den ændrede problemformulering og projektplan inden du indleverer disse via den digitale vejlederaftale.

Du kan læse mere om reglerne i fagbeskrivelsen.

 

Sidst opdateret: 06.09.2022