Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2018

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i foråret 2018 for cand.jur.

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Obligatoriske fag:

Kandidatspeciale

Økonomisk fag:

Regnskabsforståelse

Juridiske valgfag:

Forsikringsret
Handel med fast ejendom - faget udbydes i dette semester som lørdagsundervisning
Kapitalselskaber
Moms og afgiftsret
Projektorienteret forløb 10 ECTS
Projektorienteret forløb 20 ECTS
Politiret
Seminar
Skilsmisseret
Strafferet, proces og praksis
Strafferetlig regulering af erhvervslivet
Udlændingeret
Udlændingeret, lørdagsundervisning
Videregående ansættelsesret (funktionærret)
Videregående ansættelsesret (funktionærret) - faget udbydes i dette semester også som lørdagsundervisning
Virksomhedsbeskatning

Engelsksprogede juridiske valgfag:

Drafting Contracts
International Transport Law
New Wars and Conflict
Regulation Maritime Activity (faget udbydes ikke alligevel i F18 på grund af for få tilmeldte)
The Laws of War
The Law of Cyber Warfare

Talentudviklingsprogram - bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen:

Artikelskrivning
Forskningseksamen

Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset

Moot Court, Oral Part (talent) (Bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen)

Øvrige valgfag (valgfrie forløb):

Comparative public administration
Politics of labour market change
Challenges and Dilemmas of International Security and Law 

Sidst opdateret: 06.09.2022