Skip to main content

Fagbeskrivelser for efteråret 2017

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i efteråret 2017 for cand.jur.

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Obligatoriske fag:
Civilproces og anden konfliktløsning
Civilproces og anden konfliktløsning - (bemærk faget undervises om lørdagen)
Skatteret
Skatteret - (bemærk faget undervises om lørdagen)
Kandidatspeciale

Økonomisk fag
Rets- og kontraktøkonomi

Juridiske valgfag
Dødsbobehandling
Finansiel regulering og aktivitet
Handel med fast ejendom
Immaterialret
International skatteret
Konfliktmægling og forhandling
Kriminologi
Miljøret -( bemærk faget undervises om lørdagen)
Persondataret
Personselskaber - Faget er aflyst i efteråret 2017 pga. for få tilmeldte
Projektorienteret forløb - 10 ECTS
Projektorienteret forløb - 20 ECTS
Rekonstruktions- og insolvensprocesret
Sundhedsret
Seminar 
Udbudsret - (bemærk faget undervises om lørdagen)

Engelsksprogede juridiske valgfag
European Company Law
International Organizations
International Trade Law Disputes - Faget er aflyst i efteråret 2017 pga. for få tilmeldte
Introduction to the American Legal System - Faget er aflyst i efteråret 2017 pga. for få tilmeldte
Law in Practice and Legal Consciousness
Transitional Justice and International Security
Faget Moot Court (se nedenstående) kan ligeledes indgå som engelsksproget valgfag.

Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset
Moot Court Written Part (bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen)

Talentudviklingsprogram - bemærk særlige ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen
Artikelskrivning
Forskningseksamen
Moot Court Written Part

Øvrige valgfag (valgfrie forløb)
Democracy and Globalization
Offentlig økonomistyring
Offentlig økonomistyring – seminar
The study of Contemporary Conflicts
Researching Democracy: Concepts and Methods
Humanitarian Intervention and Peace Building

Sidst opdateret: 28.02.2024