Skip to main content

Forskningsbasering under din uddannelse

Når du studerer på kandidat - og ehvervskandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, så er det sikkert og vist, at du kommer til at møde forskning på flere forskellige måder.

På SDU er din undervisning baseret på forskning, dvs. den sigter på at indføre dig i ny forskning på et eller flere fagområder, den forbereder dig til at benytte og reflektere over forskningsmetoder og den involverer dig i forskningsprocesser eller forskningslignende projekter under vejledning af aktive og engagerede forskere.

Afstanden til den nærmeste aktive forsker er formentlig meget lille for dig. Der står højst sandsynligt én foran dig, når du har undervisning - for størstedelen af de undervisere, du har, er således selv aktive forskere, som er tilknyttet særlige forskningsenheder ved det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Men det er ikke kun underviserne, som får ’fingrene i forskning’. Undervejs i uddannelsen bliver du selv inddraget i forskningsrelaterede aktiviteter.

Særligt under dit speciale får du forskningen ind under huden, da specialet laves under vejledning af en aktiv forsker i et forskningsmiljø ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, ligesom du altid selv vil skulle bruge materiale og metoder, som er gængse metoder i forskning.

Under andre fag beskæftiger du dig også med forskning.

I Epidemiologi og Biostatistik skal du f.eks. lave en mindre spørgeskemaundersøgelse og i Humanistiske Forskningstilgange skal du forestå en mindre kvalitativ undersøgelse – to eksempler, hvor du benytter og reflekterer over de forskningsmetoder, du lærer i fagene.

Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab er en lille uddannelsen og derfor er vejen mellem underviser og studerende meget kort. De faste undervisere og fagansvarlige har alle igangværende forskningsprojekter, og det er ofte muligt at blive inddraget i projekterne, enten via de monofaglige fag, i specialet eller under et forskningsår.

Som beskrevet får du tæt kendskab til forskning under dit speciale, men SDU giver dig mulighed for at fordybe dig yderligere i forskningen. Du har nemlig mulighed for at gennemføre et helt forskningsår i forbindelse med dit speciale – et forskningsår, som også kaldes den prægraduate forskeruddannelse. Her er kernen et projekt, som du gennemfører under vejledning fra en eller flere af fakultetets forskere. Du kan blive tilknyttet den forskningsenhed i Odense, hvor de faste jordemoderundervisere er ansat og her kommer du ind i et levende miljø med tæt samarbejde og sparring og mange spændende projekter indenfor faget. Du kan her læse mere om det forløb.  

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilken forskningsenhed din underviser er tilknyttet og hvad der forskes i, så kan du finde oversigten nedenfor. Her findes links til underviserne, så du kan se udvalgte artikler fra den enkelte undervisers specifikke forskningsområde.

Finder du i løbet af studiet lyst til at blive udfordret yderligere, kan du involvere dig i ekstra-curriculære aktiviteter – herunder individuelle talentaktiviteter, som blandt andet kan være forskningsrelateret. Det kan du læse mere om her.

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2021

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2020

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2019

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2018

 

Sidst opdateret: 19.10.2023