Skip to main content

Generel information om studieåret

 

Som studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser er der undervisningsstart omkring 1. februar for forårssemesteret og 1. september for efterårssemesteret.

Der kan som udgangspunkt være mindre afvigelser i datoen for undervisningsstart, afhængigt af hvilken uddannelse, som man er indskrevet på, samt hvilket semester man påbegynder.

 For efterårssmesteret: Tidligst første mandag i ugen hvor 1. september falder

For forårssemesteret: Tidligst første mandag i ugen hvor 1. februar falder 

 • Man kan som udgangspunkt forvente at juli er undervisnings-, og eksamensfri.
 • For efterårssemesteret kan man forvente undervisnings- og eksamensfri sidst i januar, med efterfølgende undervisningsstart til forårssemesteret få dage senere.
Vær opmærksom på at for studerende, der skal i klinikophold vil klinikperioder kunne strække sig ind i både juli og august. Klinik kan også forekomme i uge 42 (hvor der som udgangspunkt er undervisningsfri), samt i påsken, i ugen op til jul og mellem jul og nytår.

Der er undervisningsfri på følgende tidspunkter i løbet af året:

 • De Studerendes Dag er der undervisningsfri fra kl. 10:00. Dagen falder hvert år enten på sidste fredag i april eller første fredag i maj.
 • Der er som udgangspunkt undervisningsfri i uge 42 samt mellem jul og nytår.
 • Der er undervisningsfri på dagen hvor Valg under Vejs finder sted. Dagen falder typisk i slut februar. (Gælder ikke studerende på Medicin, Klinisk Biomekanik og Psykologi)
 • Der er undervisningsfri på Grundlovsdag – 5. juni.
 • Der er undervisningsfri fra kl 12.00 på dagen for årsfesten. Årsfesten finder altid sted sidste fredag i oktober.
 • Der er undervisningsfri om tirsdagen og onsdagen op til påske.

Odense: Undervisning foregår på/i J. B. Winsløws Vej (Winsløwparken) , Klinikbygningen (Kløvervænget, OUH), samt på Campusvej 55.

Esbjerg: Undervisning foregår på Syddansk Universitetshospital etage E4 – Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.

 • Undervisning bliver som udgangspunkt jævnt fordelt i tidsrummet 08:00-18:00 alle hverdage.
 • Undervisning kan dog stadig forekomme efter kl. 18 i hverdagene, og kan også forekomme i weekenderne. Det tilstræbes at undgå dette - dog kan det blive nødvendigt afhængigt af lokalekapaciteter.
 • Eksamener foregår over hele semesteret afhængigt af uddannelse, grundet modul- eller kvartalsstruktur.
 • Eksamen kan forekomme efter kl. 18 i hverdagene, og kan også forekomme i weekenderne. Det tilstræbes at undgå dette - dog kan det blive nødvendigt afhængigt af lokalekapaciteter.
 • Afhængigt af studieretning  vil omprøver blive afholdt på forskellige tidspunkter.
  • For nogle uddannelser med f.eks. kvartalsstruktur vil omprøver blive afholdt umiddelbart efter afholdelse af de ordinære eksamener. 
  • For medicinuddannelsen vil omprøver som udgangspunkt blive afholdt i august for forårssemesteret, mens omprøver for efterårssemesteret vil blive afholdt sammen med næstkommende ordinærprøve i faget.
  • Omprøver vil dog altid blive afholdt senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve.
På SDU bruges ”det akademiske kvarter”. Der betyder, at undervisningen altid begynder kvart over. Hvis der står kl. 10 på dit skema, så betyder det altså, at undervisningen først begynder kl. 10.15.
Kodeks for god adfærd online

På SDU vil vi gerne fremme læringsmiljøer, hvor der er fokus på respekt og tolerance. Læs retningslinjerne her

Læs mere

Sidst opdateret: 19.10.2023