Skip to main content

Undervisningsevaluering

Evalueringerne bruges af studienævn og undervisere til planlægning og justering af din undervisning og uddannelse, så du og dine medstuderende får de bedst mulige rammer for at opnå jeres læringsmål. Din besvarelse leverer på den måde et væsentligt bidrag til udvikling og optimering af undervisningens kvalitet, indhold og udformning.

Find evalueringen fra dit studie

Du kan finde undervisningsevalueringerne fra dit studie på https://eval.sdu.dk/public/sund.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller har du behov for at finde evalueringsresultater fra tidligere år, så skriv til undervisningsevaluering@health.sdu.dk.


Sidst opdateret: 19.10.2023