Skip to main content

Job- og karrieremuligheder

Erhvervssigte

Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab kvalificerer til ansættelse i kommuner, regioner og sygehuse, staten og uddannelsesinstitutioner og den private sektor. Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse.

Kandidaterne vil blandt andet være kvalificeret til at varetage sammensatte og komplekse arbejdsopgaver inden for:

Sundhedsfremme og forebyggelse 
Dokumentation og evaluering
Organisering og ledelse af tværfaglige og tværsektorielle tiltag 
Projektledelse og koordinering
Udvikling og implementering af ny evidensbaseret viden og nye metoder
Udvikling og implementering af digitalisering og sundhedsteknologi
Iværksættelse og ledelse af udviklingsprojekter målrettet kvalitetsudvikling
Uddannelse og undervisning i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren
Formidling og forskning

Kandidaterne vil være kvalificeret til at varetage ovenstående opgaver specifikt indenfor jordemoderfaget og reproduktiv sundhed og generelt indenfor det sundhedsfaglige område.

Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af jordemoderfaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

På Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab arbejder vi målrettet med kompetencebevidsthed og karriereplanlægning. Vi har blandt andet et tæt samarbejde med SDU Research & Innovation Organisation (RIO). RIO arrangere undervisning både i starten af uddannelsen og midtvejs, hvor de studerende arbejder med tydeliggørelse af egne kompetence, netværksdannelse og jobsøgningsstrategier.

Vi arrangerer individuel karrierevejledning flere gange i løbet af uddannelsen.

På modulet Evidensbasering og Kvalitetsudvikling af Jordemoderfaglig Praksis arbejder de studerende med et konkret udviklingsprojekt, der tager afsæt i aktuelle behov hos eksterne samarbejdspartnere. De studerende tager kontakt til en fødeafdeling, en fertilitetsklinik, en patientforening eller lignende og aftaler med den eksterne part mål og rammer for projektet. Projektet munder ud i en helt konkret løsning på problemet (en ny guideline, en patientinformationspjece, en podcast eller et oplæg) og præsenteres derudover på en Netværksdag. Til denne Netværksdag inviteres bredt i det jordemoderfaglige miljø og relaterede miljøer og de studerende har mulighed for at knytte kontakter til fremtidige potentielle arbejdsgivere eller projektpartnere.

Sidst opdateret: 19.10.2023