Skip to main content

Eksamen

Eksamensplan

Se oversigt og datoer for eksaminer på dit studie.

Du kan på de centrale sider læse om generelle regler for eksamen, orlov, tidsbegrænser, studiefremdrift og studieaktivitet.

Eksamensdatoer

Eksamensplan efteråret 2023 1. kvartal (opd. 05.07.23)

Eksamensplan efteråret 2023 2. kvartal (opd. 05.07.23)

Eksamensplan - foråret 2024

Eksamenstilmelding
Undervisningstilmelding fører automatisk til eksamenstilmelding (første prøveforsøg).

Tilbagemelding om karakterer i forbindelse med skriftlig eksamen:
Som hovedregel gives eksamensresultater senest 4 uger efter eksamen. Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil ny tilbagemeldingsfrist blive meddelt på e-learn.

Tilmeldingsfrister til reeksamen

Sommer-reeksamen
9. april - 20. august * (åbent for tilmelding frem til en uge før den pågældende reeksamen finder sted)

Vinter-reeksamen
26. oktober - 3. marts * (åbent for tilmelding frem til en uge før den pågældende reeksamen finder sted)


Mere om eksamen:

Sidst opdateret: 19.10.2023