Skip to main content

Ansøgningsskemaer

Inden du udfylder din ansøgningsblanket på SPOC.sdu.dk, så læs nedenstående information. 

Ansøgningen skal fremsendes via ansøgningsportalen SPOC.

Din ansøgning  og alle bilag (kriterier for bilag er beskrevet i de enkelte blanketter) skal sendes i pdf-format senest 14 dage før et studienævnsmøde. Du får en bekræftelse på modtagelse af din ansøgning.

Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal dokumentationen indeholde følgende oplysninger:

  1. En diagnose, hvis muligt
  2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
  3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse.
  4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning.
En ansøgning er mangelfuld, hvis den ikke indeholder eksamensudskrift inkl. alle forsøg på dansk og ikke er dokumenteret i det omfang, det er muligt.
Alle ansøgninger skal sendes via ansøgningsportalen (SPOC), og vil automatisk blive videresendt til studienævnets postkasse.
Du vil får svar på din ansøgning på din SDU-mailadresse senest 14 dage efter studienævnsmødet. Du kan ikke få svar på din ansøgning via telefonen.
Du kan på studienævnets side se information om bl.a. mødedato, ansøgnings-/svarfrister.

 


Sidst opdateret: 19.10.2023