Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Eksamensplaner

Eksamenssekretær Marlene Østergaard filosofi-sek@sdu.dk  telf. 6550 2240

Digital aflevering af Petitum – 10. april/10. november

______________________________________________________________________________________________

Eksamensoversigt på Filosofi
Kandidat 120 ECTS og Kandidat 70 ECTS (to-faglig)

Eksamensplan ordinær eksamen

Eksamensplan for ikke udbudte fag

Mundtlig eksamen (tidsplan oplyses på SDU's digitale platform ca. 1 uge før eksamen)

______________________________________________________________________________________________

Reeksamensoversigt på Filosofi
Kandidat 120 ECTS og Kandidat 70 ECTS (tofaglig)

Eksamensplan for reeksamen

Reeksamensplan for ikke udbudte fag

 

 

Her kan du finde eksamensplan for ordinær eksamen og reeksamen for:

Vinter  Sommer
Karriereprofilfag:
Undervisning og praktik
 Undervisning og praktik
Faglig formidling
 
HRM i teori og praksis
 
Social og kulturel innovation
 
Digital humaniora
 
Kernefaglige tværfag:
 
Fremmedsprogstilegnelse  
Politiske ideologier
 
By og samfund i Antikken
 
Fortolkning i kontekst
 
 Øvrige fællesfag
 

Videnskabsteori, tværvidenskabelighed
og forskningsformidling
 

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

Sidst opdateret: 07.11.2023