Skip to main content

Valgfag

Tilmelding til valgfag foregår via student selvbetjeningen i perioden 20. - 30. maj eller 20. - 30. november.

Du skal være opmærksom på at du kun har mulighed for at ændre din valgfag,hvis dette gøres senest 3 uger efter semesterstart. Ændring sker ved henvendelse til Uddannelsesjura og Registratur på https://spoc.sdu.dk/

Hvis du ønsker at lave en ISA, skal du udfylde en elektronisk ISA-kontrakt 

Studienævnet har godkendt nedenstående anbefalede forløb for valgfag på den teknologiske profil og liste til valgfag på den kliniske profil.
Anbefalede forløb er grupper af valgfag, som skemalægges uden skemaoverlap indenfor den enkelte gruppe af fag.  

Anbefalet forløb - forår 2024

Anbefalet forløb- Efterår 2023

Efterårskurser:

 • Mekanistisk toksikologi FA802 (5 ECTS)
 • Transportører og ADME FA806 (5 ECTS) 
 • cGMP of sterile dosage forms FA807 (5 ECTS) 
 • Avanceret lægemiddelformulering FA808 (5 ECTS)
 • ISA på 5, 10 eller 15 ECTS. Der kan maksimalt udarbejdes ISA for i alt 15 ECTS
 • Dyreforsøgskundskab SU809 (5 ECTS) - udbydes ikke i efteråret 2023
 • Mundtlig formidling NAT817 (5 ECTS)
 • Organisk kemisk analyse og separation KE822 (5 ECTS)
 • Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning (5 ECTS) - studerende på klinisk profil har førsteprioritet til kurset 
 • Molekylær toksikologi BB807(5 ECTS) – vær opmærksom på skemaoverlap

Forårskurser:

 • Dyreforsøgskundskab SU809 (5 ECTS)  - udbydes ikke i foråret 2024
 • ISA på 5, 10 eller 15 ECTS. Der kan maksimalt udarbejdes ISA for i alt 15 ECTS
 • Mundtlig formidling NAT817 (5 ECTS)
 • Videregående organisk syntese KE814 (5 ECTS)
 • Videregående syntesemetoder KE806 (5 ECTS) - udbydes ikke i foråret 2024
 • Sundhedsøkonomisk evaluering (5 ECTS)
 • Klinisk farmakologi og terapi C (10 ECTS) - studerende på klinisk profil har førsteprioritet til kurset

Sommerkurser:

 • Human Health - sommerskole om mennesket i sundhedssystemet (5 ECTS)
 • Chemical biology KE547 (5 ECTS)
 • Good Manufacturing Practice (GMP) i Life Science FA809 (5 ECTS)

Vær opmærksom på evt. Skemaoverlap med Støtteundervisningen på Studieopholdet, hvis du skal på studieophold i efteråret.

Hvis du ønsker at følge andre valgfag, skal der søges om forhåndsgodkendelse af valgfaget i studienævnet. Link til ansøgningsskema.

Du kan frit vælge dit valgfag på 5 ECTS blandt fag på Det naturvidenskabelige og Det sundhedsvidenskabelige fakultet, under forudsætning af at faget er på kandidatniveau og har det rette ECTS-omfang. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være indgangskrav til faget, som du skal opfylde.

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet udbyder valgfagene Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning (5 ECTS)

Du har også mulighed for at vælge en ISA på 5 ECTS. Ønsker du at lave en ISA, skal du udfylde en ISA-kontrakt.

Derudover anbefales Mundtlig formidling (NAT817). 

Sommerkurser:

 • Human Health - sommerskole i august i sundhedskommunikation og forståelse af mennesket bag sygdom (5 ECTS)
 • Chemical biology KE547 (5 ECTS)
 • Good Manufacturing Practice (GMP) i Life Science FA809 (5 ECTS)

Vær opmærksom på evt. Skemaoverlap med Støtteundervisningen på Studieopholdet, hvis du skal på studieophold i efteråret.

Hvis du ønsker valgfag fra andre fakulteter, skal der søges om forhåndsgodkendelse af valgfaget i studienævnet. Link til ansøgningsskema.

 

 

 

Sidst opdateret: 19.10.2023