Skip to main content

SU til kandidatuddannelse

Planlægger du at afslutte din bacheloruddannelse ved sommer- eller vintereksamen- og fortsætte på en kandidatuddannelse i september/februar?

Så læs med her, hvis du vil være sikker på, at der er styr på din SU.

Du skal være optaget og have takket ja til pladsen, før du kan søge SU

Du kan få SU til kandidatuddannelsen fra februar, hvis du afslutter din bacheloruddannelse ved vintereksamen (inkl. evt. reeksamen i februar)

Du skal søge SU fra den 1.- 15. januar, hvis du ønsker SU´en for februar udbetalt den sidste hverdag i januar.  Husk at du kan søge SU for februar indtil den 28/29 februar.

Du skal være optaget og have takket ja til pladsen, før du kan søge SU

Du kan få SU til kandidatuddannelsen fra juli måned, hvis du afslutter din bacheloruddannelse ved sommereksamen i juni (inkl. evt. reeksamen i august).

Du skal søge SU fra den 1.- 15. juni, hvis du ønsker SU´en for juli udbetalt den sidste hverdag i juni.  Husk at du kan søge SU for juli indtil den 31. juli.

For at få SU i tiden mellem din bacheloruddannelse og kandidatuddannelse må der højst være 2 måneder imellem.

F.eks. har du ikke ret til SU mellem din bachelor og kandidat, hvis du afslutter din bachelor i maj og først begynder på din kandidat i september.

Består du ikke bacheloruddannelsen, må du ikke være indskrevet på en kandidatuddannelse og vi vil derfor lukke dig på kandidatuddannelsen.

Din SU til kandidatuddannelsen vil derfor automatisk ophøre og du skal igen søge om SU til bacheloruddannelsen.

Kontakt SU-kontoret via SPOC, hvis det bliver aktuelt for dig.

Hvis du får dispensation til at tage fag og eksamener på din kandidatuddannelse, samtidig med at du færdiggør din bacheloruddannelse, er du kun berettiget til SU til bacheloruddannelsen.

Husk derfor at søge din bachelor-SU igen via minSU - Søg SU- Søg SU

Når du har bestået din bacheloruddannelse, skal du overflyttes til "den rigtige" kandidatuddannelse, så du kan søge om SU hertil.

Du skal kontakte Uddannelsesjura og Registratur og bede dem om at blive overflyttet til kandidatrammen.

Husk at det er indskrivningen på dit centrale fag, som udløser din ret til SU – så selv om du læser dit tilvalg på et andet universitet, så får du SU fra SDU. Her er du nemlig indskrevet og kun gæstestuderende på det andet universitet.

 

Læser du kandidat som overbygning

på din professionsbachelor eller diplomingeniøruddannelse, kan du måske få udvidet dit SU-klippekort

www.su.dk

SU til kandidatuddannelse

Du skal søge din SU på minSU.

www.su.dk

Sidst opdateret: 28.05.2022