Skip to main content

Tidsgrænsereglerne

Hvad betyder tidsgrænsereglerne?

Tidsgrænsereglerne fastsætter en ramme for, hvornår du senest skal have færdiggjort din uddannelse. Det er vigtigt, at du orienterer dig om disse regler og overholder dem. Overholder du ikke tidsgrænsen, bliver du udskrevet fra din uddannelse.

Tidsgrænsereglerne hvis du er indskrevet d. 1. september 2015 eller senere

 • 3-årige bacheloruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år
 • 3,5-årige bacheloruddannelser ( f.eks. diplomingeniør uddannelserne) skal være afsluttet på normeret tid + 1 år
 • 2-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + ½ år
 • 2,5-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + ½ år
 • 3-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år

Tidsgrænsereglerne hvis du er indskrevet før d. 1.september 2015

Bachelor- eller professionsbacheloruddannelser

 • Er du bachelor- eller professionsbachelorstuderende på en uddannelse normeret til 180 ECTS pr. 1. februar 2015, skal du senest have afsluttet din uddannelse 28. februar 2019.
 • Er du bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS før 1. februar 2015, skal du senest have afsluttet din uddannelse 31. august 2018.
 • Er du bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 210 ECTS før 1. februar 2015, skal du senest have afsluttet din uddannelse 28. februar 2019.
 • Er du bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 240 ECTS før 1. februar 2015, skal du senest have afsluttet din uddannelse 31. august 2019.

Kandidatuddannelser

 • Er du kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 120 ECTS, skal du senest have afsluttet din uddannelse den 28. februar 2018.
 • Er du kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 150 ECTS, skal du senest have afsluttet din uddannelse den 31. august 2018.
 • Er du kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS, skal du senest have afsluttet din uddannelse den 28. februar 2019.

Særlige regler for afslutning af uddannelse

Du skal være opmærksom på, at hvis du er indskrevet på en uddannelse, som tidligere har haft regler for senest afslutning af uddannelsen, så er du stadig underlagt disse regler. Der kan derfor gælde andre frister for dig end dem, som er nævnt her. Det gør sig særligt gældende hvis du er studerende indskrevet på en diplom- eller civilingeniøruddannelse, på de naturvidenskabelige uddannelser, eller på Medicin. Du kan læse i din studieordning, hvad der gælder for dig.

Hvis du får problemer med tidsgrænsereglerne

Du kan søge dispensation fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis du er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller er iværksætter.  Hvis du får problemer med tidsgrænsereglerne, kan du kontakte dit studies vejledning for at få råd og vejledning.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 10.10.2022