Skip to main content

HealthTech Innovator-programmet

HealthTech Innovator er et innovationsforløb, hvor studerende fra TEK og SUND sammen skal lære, hvordan man med udvikling af teknologi kan løse kliniske og sundhedsmæssige problemstillinger.

HealthTech Innovator skal understøtte innovative og entreprenante kompetencer hos de studerende, som er vigtige kompetencer for både studerende på SUND og TEK. Det er netop derfor, at samarbejdet imellem kommende ingeniører og sundhedspersonale er vigtigt.

Ingeniørstuderende er vant til at arbejde projektorienteret og kender til de moderne teknologier, materialer og elektronik. Det er lægerne og personalet, som er ude i klinikken og tæt på patienten, der kender til behovene og møder problemstillingerne.

Groft sagt ved ingeniørerne, hvordan man udvikler nye produkter til sundhedssektoren, og sundhedspersonalet ved, hvad der er behov for. Derfor skal de studerende, allerede under studiet lære at arbejde tværfagligt. På den måde får de kendskab til hinandens kompetencer, og får et netværk, de kan bruge senere i karrieren.

Tilbuddet henvender sig derfor til alle studerende, der har interesse for teknologi, forskning og sundhed. HTI giver de studerende værktøjer, som kan danne grundlag for et forskningsprojekt eller muligheden for at starte en virksomhed

Sådan forløber HealthTech Innovator

I løbet af et par måneder kommer de studerende igennem flere workshops, som bl.a. byder på spændende oplæg med forskellige eksperter fra innovationsmiljøet i Odense, undervisning i kreativ idégenerering og projektarbejde, udarbejdelse af professionelle personlighedsprofiler samt meget andet.

Programmet afsluttes med en Final Event, hvor de enkelte grupper skal pitche foran et dommerpanel. Der er pengepræmier til flere vindergrupper!

Programmet er støttet af både SUND og TEK, og der er afsat midler til, at de studerende har mulighed for at arbejde videre med deres projekt i HealthTech Innovator Fase II.

Lektor Søren Jensen (TEK) og lektor Mette Rothman (SUND) er ansvarlige for forløbet, som kører for 6. gang, når startskuddet lyder i februar.

HealthTech Innovator er et ekstra-curriculært program, dvs. der gives ingen ECTS.

  
Program for HTI 2023

Foreløbigt program for HealthTech Innovator 2023.

Program

Sidst opdateret: 19.10.2023