Skip to main content

Vedrørende optageudstyr

Når du skal anvende optageudstyr til en opgave eller i forbindelse med undervisning

Du har som udgangspunkt selv ansvar for det optageudstyr, der benyttes til indsamling af fx lyd- eller videooptagelse.

Lånes der elektronisk udstyr af SDU til interview eller andet i forbindelse med en opgave, projekt eller undervisning, er du selv ansvarlig for at passe på indholdet. Det betyder, at optagelserne på udstyret skal slettes fra det lånte udstyr efter brug, og at indholdet skal opbevares sikkert herefter. 

Du kan ligesom andet data opbevare lyd- og billedfiler samt videooptagelser sikkert ved at bruge OneDrive, som SDU stiller til rådighed for alle studerende. 

Husk at Cloud-services som fx Google Drive og Dropbox IKKE er sikre steder at opbevare data.


Sidst opdateret: 22.12.2022