Skip to main content

Kompetenceprofil

Kompetenceprofil


Viden
– dimittenden har:

Viden om højeste internationale forskning inden for ergoterapeutisk praksis og aktivitetsvidenskab, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, habilitering hverdagsteknologier og palliation.
Viden om og forståelse for forskellige videnskabsteoretiske retninger samt teorier, modeller og metoders oprindelse.
Viden om formidlig og implementering af ny forskningsbaseret ergoterapi og aktivitetsvidenskab i praksis.
Viden om og forståelse af projektledelse, sundhedspolitik og –økonomi, herunder evaluerings- og kvalitetsudviklingsredskaber

Færdigheder – dimittenden kan:

Forståelse af og kritisk forholden sig til sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder, herunder mestre centrale videnskabelige teorier og metoder, der knytter sig til ergoterapi og aktivitetsvidenskab. 
Vurdere og vælge mellem centrale videnskabelige teorier, metoder og redskaber til undersøgelse og udredning af ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige samt generelle sundhedsfaglige problemstillinger og opstille mest relevante analyse-, evaluerings, og løsningsmodeller, herunder kliniske retningslinjer.
Udrede, vurdere etiske problemstillinger og gennemføre en målrettet ergoterapeutisk eller aktivitetsvidenskabelig intervention, i overensstemmelse med højeste internationale forskning og standarder.
Analysere, diskutere og vurdere ergoterapeutiske samt generelle sundhedsfaglige tiltag og -programmer ud fra patient-, klient- og brugeperspektiver 
Analysere, diskutere og vurdere ergoterapeutiske samt generelle sundhedsfaglige tiltag og -programmer udviklet på forskellige niveauer (statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt) ud fra forskellige videnskabelige perspektiver
Formidle forskningsbaseret ergoterapeutisk, aktivitetsvidenskabelig samt generel sundhedsfaglig viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer – dimittenden kan:

Selvstændigt tage ansvar for egen fortsatte kompetenceudvikling og specialisering samt igangsætte og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for kolleger og studerende.
Selvstændigt tage ansvar for, at etiske normer er overvejet og implementeret i samarbejdet med - og i respekt for klienternes integritet og værdighed.
Udvikle, forestå og vurdere samarbejde på tværs af faggrænser og påtage sig professionelt ansvar.  
Selvstændigt udarbejde projektforslag og - protokoller til projekter og udviklingsarbejder. Igangsætte, implementere og lede ergoterapeutiske såvel som generelle sundhedsindsatser under hensynstagen til sundhedspolitiske, -juridiske og -økonomiske forhold.
Udføre forskningsarbejde under vejledning og indgå i flervidenskabelige forskningssammenhænge

 

 

Sidst opdateret: 27.10.2022