Skip to main content

Jobmuligheder

Erhvervssigte 

Såvel som efter den ergoterapeutiske grunduddannelse vil kandidaten i ergoterapi kunne få arbejde alle de steder, hvor man anvender ergoterapeuter i kommunerne, regionerne, på uddannelsesinstitutioner, i private virksomheder og organisationer. 

Derudover vil kandidaten i ergoterapi – og aktivitetsvidenskab være særligt rustet til at varetage funktioner inden for: 

• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Habilitering, behandling, rehabilitering og palliation 
• Dokumentation og udvikling 
• Tværfagligt samarbejde og sparring 
• Planlægning, projektledelse og koordinering 
• Vidensudvikling og implementering samt andre områder, hvor stort kendskab til videnskabelige metoder er centralt 
• Ledelse 
• Undervisning 
• Rådgivning 
• Nye funktionsområder, fx velfærdsteknologi og palliation

Kandidaten i ergoterapi – og aktivitetsvidenskab forventes følgelig at kvalificere til ansættelse i stillinger som: 

• Ledende terapeut 
• Klinisk ergoterapispecialist 
• Uddannelses- og undervisningsstillinger i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren 
• Udviklings-, projekt- og procesledelsesstillinger 

Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af ergoterapifaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

Sidst opdateret: 27.10.2022