Skip to main content

FAQ

Få styr på eksamen - FAQ

Få svar på de spørgsmål, som du som studerende kan have om eksamen.

Du har som studerende pligt til at sætte dig ind i eksamensreglerne. Du finder de overordnede studieregler for eksamen på SDU her.

Særligt for skriftlige stedprøver

En skriftlig stedprøve betyder, at du på et fastlagt tidspunkt, på en bestemt angivet fysisk adresse og under opsyn, får stillet en opgave, som inden for et afgrænset tidsrum skal besvares af dig alene og afleveres inden tidsfristens udløb.

Vær opmærksom på at du skal møde 1 time før eksamensstart, og at dørene lukker 30 minutter før eksamen går i gang. Kommer du senere end 30 minutter før, kan du ikke få adgang til eksamenslokalet.

Alle skriftlige stedprøver afholdes på din egen computer, med mindre du har fået andet oplyst i de specifikke bestemmelser for din prøve.

Læs mere om brug af IT-udstyr, regler for stedprøven m.m.

Læs SDU’s regler om digitalisering af tegninger og håndskrift ved eksamen.

Det anbefales, at du anskaffer dig en håndscanner. 

Udover de generelle regler, gælder følgende også for stedprøver på Det sundhedsvidenskabelige fakultet:

  • Tegninger må laves i fx Paint eller andet lignende tegneprogram på studerendes computer
  • Du må også tegne i hånden til eksamen og tage billede med computerens kamera, der herefter indsættes i opgaven

Vær dog opmærksom på at SDU IT ikke tilbyder support på disse to løsninger, og det er dit eget ansvar, at det virker under eksamen. 

 

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen ved undervisningstilmelding. Læs mere om eksamenstil- og afmelding på siden om Eksamens til- og afmelding under de overordnede studieregler for eksamen på SDU.

Tilmelding til omprøve

Hvis du ikke er tilmeldt undervisningen, men gerne vil tilmeldes eksamen, skal du gøre dette i de særlige eksamenstilmeldingsperioder. Se perioden for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på siden om Eksamens til- og afmelding under de overordnede studieregler for eksamen på SDU.

Består du ikke den ordinære prøve, eller udebliver du fra den ordinære prøve, kan du tilmelde dig en omprøve (2. og 3. prøveforsøg). Du kan læse mere om tilmelding til omprøve på siden om Tilmelding til et nyt prøveforsøg i et fag under de overordnede studieregler for eksamen på SDU.

Måske er der nogle usædvanlige forhold, der gør det udfordrende for dig at komme igennem eksamen?

Alt fra ordblindhed, kroniske lidelser til særlige gener ved graviditet kan give mulighed for særlige vilkår til eksamen. I så fald kan du søge dit studienævn om særlige eksamensvilkår, hvor du medsender dokumentation på dine særlige forhold - herunder SPS-erklæring eller lægefaglig dokumentation. Særlige eksamensvilkår kan være mange forskellige ting. Bl.a. kan du søge om:

  • forlænget tid til eksamen
  • ændrede fysiske forhold til stedprøver
  • eller noget helt tredje, som vil kunne forbedre dine vilkår, så du har lige så gode muligheder for at bestå som dine medstuderende

Du finder kontaktinformation til dit studienævn i menuen her på din studieside på mitSDU.dk.

Du kan se eksamensplanen for hele din uddannelse på din studieside på mitSDU.dk

De nærmere detaljer om eksamen offentliggøres via Digital Eksamen og itslearning.

Er du i tvivl, så spørg din modulsekretær for det pågældende fag. Hendes/hans kontaktoplysninger finder du i fagbeskrivelsen for dit fag.

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at gennemføre en eksamen, skal du personligt søge læge senest på eksamensdagen eller på dagen hvor du skulle have afleveret en opgave. Du skal få en lægeerklæring (se link for beskrivelsen af hvad erklæringen skal indeholde) og indsende den samt din sygemelding til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via spoc.sdu.dk. Lægeerklæringen skal sendes hurtigst muligt.

Læs mere på siderne for de fælles studieregler.

Du kan også læse nærmere om hvad du skal gøre, hvis du rammes af sygdom over længere tid eller dødsfald i nærmeste familie.

Der er forskellige frister for, hvornår du får bedømmelsen af din eksamen. Læs mere på siden for de fælles studieregler.

Som udgangspunkt har du i alt tre prøveforsøg pr. fag. Hvis du ikke består en eksamen senest i tredje prøveforsøg, kan du som udgangspunkt ikke fortsætte på uddannelsen.

Der er dog mulighed for, at studienævnet kan give dig dispensation til et yderligere prøveforsøg, hvis usædvanlige forhold har været skyld i, at du ikke har bestået et eller flere af dine tre prøveforsøg. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold i din dispensationsansøgning.

Du skal selv tilmelde dig andet (og evt. tredje) prøveforsøg. Du har oftest mulighed for selv at bestemme, om du vil til eksamen i faget igen i samme eksamensperiode (reeksamen) eller om du vil vente, til næste gang faget bliver udbudt, og der afholdes en ny eksamen (ordinær eksamen).

Består du ikke den ordinære prøve, eller udebliver du fra den ordinære prøve, kan du tilmelde dig en reeksamen (2. og 3. prøveforsøg). Dette gør du via SDU studenterselvbetjeningen

Du kan læse nærmere om reglerne for tilmelding til et nyt prøveforsøg i et fag.

Husk reglerne om studieaktivitet og maksimale studietider

Hvis du udskyder en eller flere eksamener til næste år, skal du sikre dig, at du stadig lever op til reglerne om studieaktivitet og maksimale studietider. Ligeledes kan det have konsekvenser for din SU.

 

Den/de faglige vejleder på dit studie kan hjælpe dig med at lægge en individuel studieplan i forbindelse med sygdom, fødsel eller andre uforudsete forsinkelser. Du finder kontaktinformationen på de faglige vejleder i menuen på din studieside på mitSDU.dk.

SDU tilbyder også forskellige muligheder for råd og vejledning til at få din studietilværelse til hænge sammen. Du kan læse mere studie- og trivselsvejledningen, karrierevejeldning, specialpædagogisk støtte (SPS) m.m. på mitSDU

Du kan læse nærmere om muligheden for at klage over en eksamen her på din studieside på mitSDU via menuen. 

På SDU får du som dimittend dit eksamensbevis udstedt i digitalt format. Det kan du læse mere om på siden om eksamensbeviser.


Mere om eksamen:

Sidst opdateret: 19.10.2023