Skip to main content

Udtalelser fra studerende om praktikophold

Hvad har tidligere studerende fra Designstudier og Designledelse fået ud af deres projektorienterede forløb i forskellige virksomheder? De fortæller her om deres interessefelt, erfaring og oplevelse af praktikopholdet, samt hvordan de så en sammenhæng mellem studiets faglige indhold og virksomheden i praksis.

Det kan måske give dig inspiration eller et ekstra skub til at vælge projektorienteret forløb.

Hvad har projektorienteret forløb givet dig?
”Praktikken er en enestående chance for at udfolde dig på en legeplads med et sikkerhedsnet, hvor du kan afprøve dine kompetencer, samt at arbejde med et interessefelt, der inspirerer dig. Praktikken var for mig et sted, hvor jeg ikke alene fik lov til at arbejde med design i mange former, men også blev inspireret hver dag af de mennesker, som jeg arbejdede sammen med. Nu har jeg skabt min egen fuldtidsstilling hos dem.”

Hvilke arbejdsopgaver sad du med?
”I mit projektorienterede forløb arbejdede jeg med konceptudvikling og branding for virksomheden. Derudover udarbejdede jeg rumanalyser og indretningsløsninger til arbejdszoner for co-working og bidrog med sparring på det grafiske materiale. Derudover havde jeg ansvaret for SoMe”

Hvad har projektorienteret forløb givet dig?
”Praktikforløbet gav et godt indblik i, hvordan den virkelige verden ser ud, væk fra uddannelsen. Det var interessant at se, hvordan virksomheden arbejder, og samtidig opleve hvordan det er at være arkitekt. Forløbet gav god anledning til at prøve kræfter med de designteoretiske kompetencer, man tilegner sig gennem studietiden samt at forene min bacheloruddannelse i Arkitektur og Design med Designstudier. Praktikforløbet gjorde, at jeg kunne bruge to forskellige fagbriller, så jeg ikke kun prøvede evner af som arkitekt, men også var en designstuderende, der kunne se forløbet på et kulturelt plan i et større perspektiv.”

Hvilke arbejdsopgaver sad du med?
”Igennem praktikforløbet har jeg været så heldig at sidde med forskellige arbejdsopgaver. På tegnestuen fik jeg et større indblik i, hvordan det er at arbejde med konkurrenceprojekter. Jeg fik lov til at være med i hele processen, fra designet skulle opfindes til selve udformningen af projekterne i diverse programmer. Hertil fik jeg lov til at sidde med i møder, der gav indblik i alt det fagtekniske, der ligger bag det at arbejde med arkitektkonkurrencer. Forløbet gav ligeledes mulighed for at arbejde i tæt forbindelse med forskellige fagfolk, såsom arkitekter, landskabsarkitekter og byggekonstruktører.”

Hvad har projektorienteret forløb givet dig?
”Jeg valgte i mit projektorienterede forløb at tage i forskningspraktik hos en forsker fra LAB of Play på DSKD. Dette valgte jeg, da jeg drømmer om at tage en Ph.d. og ønskede at prøve forskerlivet af. Jeg skrev til den forsker, som jeg synes havde den mest spændende og relevante profil for mig, og hun var heldigvis med på idéen. Jeg blev en del af forskningsholdet og er efterfølgende blevet ansat som studentermedhjælper og skriver desuden mit speciale i forlængelse af praktikken. Det min praktik mest af alt har givet mig, det er NETVÆRK! Og jeg er sikker på, at denne praktik vil have stor indflydelse på min fremtid efter studiet.”

Hvilke arbejdsopgaver sad du med?
”I min forskningspraktik har jeg fulgt og deltaget i enkelte Ph.d.-kurser samt forskningslederrelaterede møder. Derudover har jeg hovedsageligt arbejdet med research i form af desk research, feltarbejde og derefter dataarbejde med bl.a. kodning og interne dataworkshops. I slutningen af min praktik har jeg planlagt og faciliteret to workshops for to hold pædagoger som et led i forskningsprojektet i form af konsulentarbejde”

Hvad har projektorienteret forløb givet dig?
”Mit projektorienterede forløb som Business Analyst Intern har gjort mig klogere på min videre færd på arbejdsmarkedet, hvor det har været lærerigt at få muligheden for at afprøve min rolle som akademiker i praksis indenfor et nyt og ukendt felt. Strategi, projektledelse og organisationsadfærd var det helt store trækplaster for mig og min rolle i praktikvirksomheden og bekræfter den organisatoriske interesse, jeg gennemgående har haft på kandidatuddannelsen Designledelse. Jeg er overordnet blevet enormt bevidst om mine egne styrker og svagheder på et arbejdsmarked, samt hvilke præferencer jeg har til et kommende job og en arbejdsplads generelt. Derudover har jeg lært, at det ikke er så farligt at kaste sig ud i en udfordrende og ukendt stillingsbetegnelse i en IT-virksomhed, som ikke ligger lige til højrebenet for en humanistisk uddannelse. Det kan ende med en ansættelse på baggrund af en faglig og personlig profil, der skiller sig ud."

Hvilke arbejdsopgaver sad du med?
”Med henblik på projektledelse har jeg haft fokus på tidsstyring, budgettering og stakeholder management foruden projektstyring af IT-projekter, planlægning og koordinering. Derudover har jeg beskæftiget mig med prototyping ift. udarbejdelse af tekniske løsninger på forretningens krav til sign off, udvikling og videre implementering. Sidst men ikke mindst har jeg arbejdet med organisationsadfærd. Her beskæftigede jeg mig med kommunikation og medarbejder-motivationsprofiler i teamet, samt fokus på individer og samarbejde på én og samme tid”

Hvad har projektorienteret forløb givet dig?
”Gennem mit praktikforløb lærte jeg at anvende mange af de faglige indspark fra undervisningen i praksis. Dertil fik jeg en fornemmelse af, hvordan jeg som designleder kan indgå i et innovationsbureau, og hvilke arbejdsopgaver jeg kan løfte i forlængelse af min faglighed. At være i praktik kræver at jonglere mange forskellige ting på en gang, både i forbindelse med praktikstedet og studiet. Jeg lærte, at det er enormt vigtigt at være ærlig omkring ens behov især overfor praktikstedet, da det gav mere overskud til at balancere skole og praktik samtidig.
Jeg er ekstrem glad for, at jeg besluttede at tage i praktik, selvom det kan virke overvældende. Det er den bedste mulighed du får under din studietid, hvor du kan være nysgerrig på, hvor og hvordan du gerne vil arbejde, når du er færdiguddannet. Derfor er jeg også meget klogere på, hvilke jobs der er interessante for mig, når mit studie er afsluttet.

Hvilke arbejdsopgaver sad du med?
”I min praktikperiode arbejdede jeg på tværs af hele innovationsprocessen fra indsamling af data,  idéudvikling og identifikation af mulighedsrum til prototyping og visuel formidling. Dertil bistod jeg også på projekter, der omhandlede at opbygge interne innovationskapabiliteter hos mit praktiksteds kunder.”

 


Sidst opdateret: 01.08.2022