Skip to main content

13 spørgsmål ved studiestart

13 spørgsmål ved studiestart

Er du ny på universitetet eller er det længe siden sidst? Livet som studerende på universitetet er anderledes end at læse på en professionsbacheloruddannelse eller at være i arbejde. Derfor skal du gøre en indsats for at få etableret gode studievaner. Det kan fx være at du skal træne din læseteknik, notatteknik, øve dig i akademisk opgaveskrivning og arbejde med, hvordan du får struktur på din studiehverdag.

Arrangementer der hjælper dig godt i gang
De forskellige vejledningsenheder og biblioteket på SDU holder løbende workshops i akademisk opgaveskrivning, gode læsevaner, valg undervejs mv. Se arrangementer på SDU.

Du kan også se aktuelle arrangementer på forsiden af din studieside.

itslearning kan du finde litteraturlister for de kurser, du skal have det kommende semester. Ofte bliver litteraturlisterne først uploadet kort før semesterstart.

Spørg din underviser til råds
Det er altid en god idé at spørge din underviser til råds i forhold til, hvilken litteratur du skal prioritere at købe, og hvilken litteratur der er sekundær - og som du måske ikke nødvendigvis behøver at købe.

SDU har egen boghandel
Husk, at SDU har sin egen boghandel. Nogle gange kan du også låne litteraturen på biblioteket eller købe den brugt via ældre studerende eller  www.pensum.dk.


Vi forventer, at du holder dig orienteret om meddelelser fra SDU følgende steder:

Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret om skemaændringer, eksamensplaner, regler mv.


Studiestartsprøven skal vise, om du reelt er startet på uddannelsen. Prøven afholdes senest 2 måneder efter studiestart, og du har kun 2 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består studiestartsprøven, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

Hvad præcis prøven indebærer er forskelligt fra studie til studie. Læs mere om studiestartsprøven på din uddannelse.

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du søge om startmerit. Det er et lovkrav og betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du færdiggjort en uddannelse?
Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Få mere viden om startmerit og merit
Det er forskelligt hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet en del af en tidligere uddannelse eller en hel uddannelse. Læs mere under merit.

Hvis optagelsen på din kandidat er betinget, vil det fremgå af dit optagelsesbrev, hvad du mangler for at blive endeligt optaget. Når du opfylder betingelserne  for optagelse, skal du indsende dokumentation for dette til Optagelse – Kandidat via www.sdu.dk/SPOC hurtigst muligt.

Hvis du læser din bachelor på SDU og ikke forventer at blive færdig inden studiestart, kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bachelor

Hvis du bliver syg i studiestarten eller undervejs i løbet af studiet, skal du være opmærksom på, om der er nogle fag/kurser, hvor der er særlige krav i løbet af semestret. Det kan være krav om undervisningsdeltagelse, dvs. at du skal møde op til fx 80 % af undervisningen for at bestå eksamen, eller opgaver, som skal afleveres i løbet af semestret for, at du kan gå til eksamen.

I din studieordning kan du se eksamensformer for de enkelte fag/kurser på din uddannelse.

Hvis du bliver syg
Læs hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under studiestart i Hvad gør jeg hvis...? - pkt.2.

Med mindre du kommer direkte fra en anden uddannelse på SDU, skal du bestille et studiekort via studiekort.sdu.dk. Du bruger bl.a. dit studiekort som identifikation, til at få adgang til universitetet,  og når du skal printe.

Når du bestiller dit studiekort, får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge når du logger på SDU's IT-faciliteter første gang.

Vejledning til studiekort
Har du brug for hjælp til, hvordan du bestiller dit studiekort, finder du en vejledning her. 

 

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, dvs. studentermail, adgang til Studenterselvbetjeningen og SDU's digitale platform.

Du modtager loginoplysninger på mail
Med mindre du kommer direkte fra en anden uddannelse på SDU, vil du få en mail om adgang til SDU’s IT-faciliteter - på den mailadresse, som du har oplyst i din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 3 dage, fra du har bekræftet din studieplads, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Vi har lavet en campusguide, hvor du kan få overblik over, hvilke faciliteter, de enkelte campusbyer tilbyder mv. 

Vejviser til dit campus
For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

På SDU er der mange medarbejdere, der har til opgave at hjælpe dig godt igennem studierne og sikre, at du får en god og udbytterig studietid.

Har du fx spørgsmål til din uddannelse, kan du få hjælp og vejledning af din studiesekretær, faglige vejleder/studiementor, undervisere mv. Har du spørgsmål til valg undervejs, regler og procedurer, kan du få hjælp hos Studievejledningen. Og har du brug for hjælp til fx at finde et relevant studiejob eller udarbejde CV og ansøgning, kan du få hjælp hos Karrierevejledningen.

Se hvem der hjælper med hvad.


Har du brug for hjælp?

Sidst opdateret: 06.11.2023