Skip to main content

Tillæg af klip

Når du er forsinket i en periode med SU, kan du søge om tillæg af klip grundet sygdom, andre særlige forhold eller rådsarbejde.

Du søger tillæg af klip på minSU - Søg SU - Tillægsklip
Du skal sende kvitteringen fra minSU samt dokumentation og en personlig redegørelse til os via SPOC. I den personlige redegørelse skal du med egne ord fortælle, hvordan sygdommen/de særlige forhold/rådsarbejdet har haft betydning for din studieaktivitet. Du bedes helt konkret oplyse, hvilke fag du ikke har bestået (fagets navn og ECTS værdi) i bestemte semestre.
Hvis du er blevet forsinket med specialeskrivningen, bedes du vedlægge dokumentation for forsinkelsen, fx i form af en ny/revideret specialekontrakt.

Hvis din forsinkelse skyldes sygdom, skal du vedlægge en erklæring (udtalelse/frihåndsattest) fra en læge/psykiater, som angiver sygdomsperioden så præcist som muligt og oplyser, at du på grund af sygdommen ikke har kunnet være studieaktiv eller har haft væsentlig nedsat studieaktivitet.

En erklæring fra en psykolog kan ikke stå alene, men skal altid suppleres med en lægeerklæring /henvisning fra læge.

Hvis forsinkelsen skyldes dysleksi, skal du søge på grund af andre særlige forhold.

Du skal sammen med kvitteringen sende din dysleksierklæring/udredning til SU-kontoret via SPOC.


Husk at du kun kan søge for semestre, der er afsluttede (efter hver eksamensperiode inkl. reeksamensperiode) – og det skal være registreret i det studieadministrative system (STADS), at du ikke har deltaget i eksamen eller ikke har bestået nogle fag.

Vi beregner omfanget af forsinkelsen på baggrund af en norm på 30 ECTS pr. semester. Bliver du forsinket med specialet, kan du søge, når du kan dokumentere, at du er blevet forsinket.

Du bedes altid oplyse dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Den vejledende sagsbehandlingstid er ca. 3-5 uger.

Ansøgningen med bilag skal sendes via SPOC.

Udformning og indhold af lægeerklæringen er af stor betydning for, om du er berettiget til ekstra klip, og du bedes derfor være opmærksom på følgende:

  • Det skal fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at du har været syg og du på grund af sygdom har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet i en konkret periode.
  • Det er normalt ikke tilstrækkeligt at benytte benævnelser som eksempelvis: ”helbredsproblemer”, ”psykiske problemer” eller lignende. Det bør derfor fremgå, at du har været ”syg”, har/har haft en ”sygdom”.
  • Det skal tydeligt fremgå, i hvilken periode du har været syg.

Vi gør opmærksom på, at universitetet ikke dækker udgifterne til dokumentationen.

Tillæg af klip

Du bedes læse vejledningen fra su.dk

www.su.dk

Ansøgning

Du kan sende din kvittering fra minSU samt dokumentation via SPOC

Sidst opdateret: 14.06.2024