Skip to main content

Studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS

Værd at vide hvis du er studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS

Hvis du er studerende med statsborgerskab udenfor EU/EØS med en studieopholdstilladelse i Danmark og ønsker at holde orlov, er du forpligtet til at informere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da du ikke er formelt studieaktiv i orlovsperioden, vil Styrelsen træffe afgørelse om, om du kan få lov til at beholde din studieopholdstilladelse i Danmark i orlovsperioden.

Som hovedregel gives der kun tilladelse til fortsat ophold i Danmark i forbindelse med orlov begrundet i barsel. Hvis du ønsker at opholde dig i Danmark under din barsel (eller anden type orlov), skal du selv ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om dette.

SDU er forpligtet til at underrette Styrelsen om ikke-EU/EØS-studerendes orlov. SDU kan ikke på dine vegne ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om forhold, der vedrører din opholdstilladelse.

Hvis du mister din studieopholdstilladelse på grund af orlov, skal du rejse ud af Danmark og fra dit hjemland ansøge om en fornyet studieopholdstilladelse i Danmark. Du skal have gyldig studieopholdstilladelse for at kunne rejse ind i Danmark og for at kunne genoptage dit studie efter orlovens ophør.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022