Skip to main content

Tilmelding til et nyt prøveforsøg i et fag

Mulighed for omprøver (2. og 3. prøveforsøg)

Består du ikke den ordinære prøve, eller udebliver du fra den ordinære prøve, kan du tilmelde dig en omprøve (2. og 3. prøveforsøg). Dette gør du via SDU studenterselvbetjeningen

Ønsker du omprøve i samme semester som din ordinære prøve?

Du vil altid få tilbudt muligheden for et 2. prøveforsøg inden for samme semester som din ordinære prøve. Tilbuddet om det 2. prøveforsøg kan dog godt ligge i det efterfølgende semester, da den såkaldte eksamenstermin strækker sig længere end semestrets afslutning. 

  • For ordinære prøver afholdt i efterårssemestret (1. sep. - 31.jan): Mulighed for 2. prøveforsøg  senest sidste hverdag i april.
  • For ordinære prøver afholdt i forårssemestret (1. feb. - 31. aug): Mulighed for 2. prøveforsøg senest sidste hverdag i august.

OBS! Nogle studier følger andre strukturer og vil have andre eksamensterminer end beskrevet her. Tilbuddet om dit 2. prøveforsøg vil i disse tilfælde komme så hurtigt som muligt - eller senest 6 måneder efter at den ordinære prøve er blevet afholdt. 

Nogle studier har fag, hvor du kan få tilbudt både 2.- og 3. prøveforsøg indenfor samme semester som den ordinære prøve.

Se i din studieordning, hvad der gælder for dig, eller snak med en vejleder på dit studie.

Ønsker du omprøve i et senere semester?

Så kan du tilmelde dig prøven, næste gang faget udbydes ordinært. Vær dog opmærksom på, om faget indgår i førsteårsprøven, for så skal du have bestået faget inden 2. semesters eksamenstermin er slut. 

OBS! Hvis et fag udbydes for sidste gang, kan der være obligatorisk og automatisk tilmelding til omprøven.

Se i din studieordning hvad der gælder for dig. Hvis du har spørgsmål, kan du eventuelt kontakte vejledningen på dit studie.

Ønsker du et 4. prøveforsøg?

Som udgangspunkt har du kun tre prøveforsøg. Består du ikke dit 3. prøveforsøg, vil du blive meldt ud af studiet. 

Du kan søge om dispensation til ekstra prøveforsøg ved dit studienævn, hvis der f.eks. har været usædvanlige forhold omkring et eller flere af dine tre første prøveforsøg. Se reglerne for dispensation eller kontakt din vejledning på studiet.   

Frister for omprøver og om eksamensterminer

Uddannelser med eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret: Hvis du ikke består den ordinære prøve, kan du tilmelde dig omprøve (2. prøveforsøg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest sidste hverdag i april.

Uddannelser med eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret: Hvis du ikke består den ordinære prøve, kan du tilmelde dig omprøve (2. prøveforsøg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbarforlængelse heraf, dog senest sidste hverdag i august.

Uddannelser med flere eksamensterminer end ovenstående: Hvis du ikke består den ordinære prøve, kan du tilmelde dig omprøve (2. prøveforsøg) snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve.

Frister for omprøver for uddannelser med kvartalsstruktur

Hvis du går på en uddannelse, der ikke kun afholder eksamen om vinteren og/eller om sommeren, men også i efteråret og foråret, som f.eks. uddannelser med kvartalsstruktur, vil omprøve blive afholdt snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. 

Du skal være opmærksom på, at mange uddannelser afholder ordinær prøve i deres kurser én gang om året - nemlig i direkte forlængelse af kursets afslutning. Der vil derfor i mange tilfælde gå tæt på et år, før du kan gå til ordinær prøve igen. Det vil typisk dreje sig om dit 3. prøveforsøg. Du kan altid få hjælp og vejledning på dit studie om, hvornår der afholdes prøver og, hvordan du forholder dig i din situation.

Frister for tilmelding til omprøver modtager du i din studentermail

Hold øje med din studentermail. Her vil du modtage en mail med fristerne for tilmelding til omprøver. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022