Skip to main content

Husregler

Du skal til enhver tid respektere og følge henstillinger fra SDU's personale og på opfordring fremvise studiekort/medarbejderkort eller på anden vis redegøre for dit ærinde på campus.

Overtrædelse af husreglerne kan medføre indberetning til nærmeste leder/Rektor og evt. bortvisning.

Spørgsmål eller brug for hjælp? Skriv til Teknisk Service på 8888@sdu.dk.

Husregler

Det er ikke tilladt at ryge indendørs. Det gælder også e-cigaretter.

Ryd op efter dig selv og smid dit affald i de opstillede skraldespande.

Stil dit brugte service på de opstillede servicevogne. 


Cykler skal parkeres udendørs i cykelstativerne. Det er ikke tilladt for studerende at køre på løbehjul og el-køretøjer indendørs af sikkerhedsmæssige årsager. 

Løbehjul og lignende skal blive udendørs i cykelstativerne og må ikke opbevares i universitets lokaler.

Du må som ansat i arbejdsøjemed gerne køre indenfor på et almindeligt løbehjul, men tag hensyn, afpas hastigheden og hold dig til de afmærkede kørebaner.

Tag hensyn - dæmp dig, når du færdes rundt på gangene, så du ikke forstyrrer undervisning og mødeaktiviteter.

Vær særligt opmærksom omkring eksamenstid. Hold øje med de gule skilte på dørene.

Du må ikke tage din hund eller andre husdyr med ind på SDU.

Førerhund er naturligvis undtaget.

Hvis du vil spille musik, lave en indsamling, optage video/fotografere til offentlig brug, uddele tryksager, have en stand på SDU eller lign., så skal du først lave en aftale med Teknisk Service.

Ved ønske om promovering og markedsføring på SDU's arealer, skal der rettes henvendelse til 8888@sdu.dk. 

Tilladelsen til promovering/markedsføring bliver givet under den forudsætning, at der ikke modtages nogen form for underskrifter, hverken forpligtende eller uforpligtende, herunder gælder også abonnementstegning. Det er endvidere ikke tilladt at udlevere merchandise, som forhandles i kantinen (f.eks. vandflasker). Rent salg er ligeledes forbudt.

Derudover skal der tages hensyn til, at man ikke er til gene for universitetets almindelige trafik eller spærrer flugtveje.

Du må kun hænge plakater og andre opslag op på fastmonterede opslagstavler og aldrig på glaspartier, døre eller vægge.

Du skal være opmærksom på, at nogle opslagstavler er forbeholdt institutter, administrationen, foreninger og lignende.

Tilfældige opslag bliver fjernet.

På SDU er der stor fokus på at alarmering i tilfælde af nødsituationer sker effektivt:

  • Stands om muligt ulykken
  • Ring 1-1-2 og evakuer området om nødvendigt
  • Ring 6550 8888 og orienter SDU

 

Sidst opdateret: 28.05.2022