Skip to main content

Obligatorisk studiestartsprøve for nye kandidatstuderende (civilingeniør)

Du skal som ingeniørstuderende bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på kandidatuddannelsen. Studiestartsprøven afvikles ved semesterstart, og du har to forsøg til at bestå den.

For at bestå studiestartsprøven skal du gennemføre e-læringsforløbet How to Master. Mens hovedformålet med studiestartsprøven er at klarlægge, om du er påbegyndt din uddannelse på SDU, er formålet med How to Master at hjælpe dig godt i gang med dine studier.

I How to Master, får du svar på:

  • Hvad er en kandidatuddannelse?
  • Hvilke forventninger har dine undervisere til dig?
  • Hvordan får du en god start på livet som kandidatstuderende?
  • Støtte og vejledningsmuligheder for kandidatstuderende på SDU?
  • Hvilke muligheder er der undervejs og efter din kandidatuddannelse?

Gennemfører du ikke forløbet inden for den fastsatte frist, får du et forsøg mere (en såkaldt reeksamen), der ligeledes består af gennemførelse af How to Master.  

Består du heller ikke reeksamen, bliver du udmeldt fra universitetet. Vær venligst opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt pga. manglende beståelse af studiestartsprøven, vil du ikke kunne genindskrives på samme uddannelse senere, medmindre universitetet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret.

Sådan består du studiestartsprøven

  • For at bestå studiestartsprøven skal du have gennemført How to Master senest d. 4. september 2024, kl. 23.59. Det er muligt at gennemføre forløbet flere gange.
  • For at bestå reeksamen skal du have gennemført How to Master senest d. 11. september 2024, kl. 23.59.

Få adgang til SDU’s digitale platform og How to Master

How to Master er klar til dig på SDU's digitale platform (itslearning) i løbet af august 2024.

Hvis du er ny studerende på SDU skal du have adgang til SDU’s digitale platform for at kunne deltage i studiestartsprøven. Det er derfor vigtigt, at du får bestilt dit studiekort og aktiveret din konto inden studiestart.

Du aktiverer din konto her: https://password.sdu.dk/newstudent.

Kontakt

Hvis du ikke har fået adgang til SDU’s digitale platform (itslearning) eller oplever andre IT-mæssige problemer, kan du kontakte SDU IT på helpdesk@helpdesk.sdu.dk eller telefon +45 6550 2990.

Hvis du har problemer med at tilgå studiestartsprøven eller ikke kan nå frem til semesterstart, kan du kontakte din uddannelsens nøglepersoner.

Hvis du er forhindret i at deltage i studiestartsprøven, bør du søge om dispensation i Studienævnet. 

 

How to Master

Her finder du How to Master på Itslearning.

Gå til How to Master

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022