Skip to main content

Uddannelsens forløb

Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS, hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Cand.merc.(jur.)-uddannelsen er en 2-årig kandidatoverbygning på HA(jur.)- / HA(jur.) i skat-bacheloruddannelsen. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS, hvoraf minimum 45 ECTS skal udgøres af erhvervsøkonomiske fagelementer, og minimum 45 ECTS skal udgøres af juridiske fagelementer.

På kandidatuddannelsen sker der dels en udbygning af de mest centrale dele af formueretten og erhvervsøkonomien, således at de studerende bliver i stand til at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode, og dels en specialisering, hvor de studerende gennem valg af juridiske og erhvervsøkonomisk fag inden for et bestemt område bliver i stand til at taget stilling til komplekse problemstillinger, således som disse opstår i virksomheder.

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske moduler og fagelementer:

  • Law and Economics (10 ECTS)
  • Skatteret (10 ECTS)
  • Rets- og kontraktøkonomi (10 ECTS)
  • Tværfagligt erhvervsprojekt (10 ECTS)
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS).

Herudover er der en betydelig mulighed for selv at præge uddannelsen i bestemte retninger, idet der kan vælges mellem en lang række forskellige juridiske og erhvervsøkonomiske valgfag ligesom det er muligt at tage på udlandsophold og/eller skrive seminaropgaver. 

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 30.05.2023