Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2019

Aflyste valgfag: 

Miljøregulering og samfund (fagnr. B630063101)
Aflyst den 4. december 2018 pga. for få tilmeldte til faget.

Regulating Maritime Activity  (fagnr. B630054101)
Aflyst den 4. december 2018 pga. for få tilmeldte til faget.

Fagbeskrivelserne er derfor ikke at finde på siden længere.
 

Sidst opdateret: 06.05.2024