Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2018

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i foråret 2018 for cand.merc.(jur.).

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Obligatoriske fag:

Kandidatspeciale

Juridiske valgfag:

Drafting Contracts
Forsikringsret
Handel med fast ejendom - faget udbydes i dette semester som lørdagsundervisning
International Transport Law
Kapitalselskaber
Moms- og afgiftsret
New Wars and Conflicts
Projektorienteret forløb 10 ECTS
Projektorienteret forløb 20 ECTS
Regulating Maritime Activity (faget udbydes ikke alligevel i F18 på grund af for få tilmeldte)
Seminar
Skilsmisseret
Strafferetlig regulering af erhvervslivet
The Laws of Cyper Warfare
The Laws of War
Udlændingeret
Udlændingeret, lørdagsundervisning
Videregående ansættelsesret (funktionærret)
Videregående ansættelsesret (funktionærret) - faget udbydes i dette semester  også som lørdagsundervisning
Virksomhedsbeskatning

Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset

Moot Court, Oral Part (talent) (Bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen)

Talentudviklingsprogram - bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen:

Artikelskrivning
Forskningseksamen

Erhvervsøkonomiske valgfag:

Business Strategy

Corporate Communication

Financial Accounting

International Marketing Channels 

 
Øvrige valgfag:

Comparative public administration

Politics of labour market change

Sidst opdateret: 06.05.2024